Τηλ.: 210 9210030

Υπηρεσίες

Για κάθε πρόβλημα υπάρχει λύση και το Γραφείο Καράμπελα είναι σε θέση να σας την παρέχει. Τα έμπειρα στελέχη και οι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν όλο το φάσμα των υπηρεσιών που καλύπτουν τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων. Εκτός από της πάσης φύσεως λογιστικές υπηρεσίες, το Γραφείο Καράμπελα αναλαμβάνει και εργασίες που σχετίζονται με την οργάνωση και τη διοίκηση επιχειρήσεων, ενώ παρέχει υπηρεσίες σχετικές με εργατικά-ασφαλιστικά και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.


 • Οργάνωση, Επίβλεψη και Αναβάθμιση Λογιστηρίου
 • Εκπαίδευση Προσωπικού Λογιστηρίου
 • Πλήρης λογιστική παρακολούθηση εταιρειών και επιτηδευμάτων
 • Κατάρτιση και Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων
 • Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών
 • Εφαρμογή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων
 • Διεκπεραίωση όλων των φορολογικών υποχρεώσεων νομικών και φυσικών προσώπων
 • Παροχή Εξειδικευμένων Συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα νομικών και φυσικών προσώπων
 • Ρύθμιση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
 • Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Φορολογική υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων
 • Καθοδήγηση σε θέματα εφαρμογής νέων φορολογικών διατάξεων
 • Υποστήριξη κατά τους φορολογικούς ελέγχους
 • Διεκπεραίωση προληπτικών ετήσιων φορολογικών ελέγχων
 • Σχεδιασμός φορολογικά αποδοτικών επενδύσεων
 • Τακτοποίηση εκκρεμοτήτων για κάτοικους εξωτερικούν
 • Διεκπεραίωση Συστάσεων, Μετατροπών, Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Μεταβιβάσεων, Λύσεων και Εκκαθαρίσεων επιχειρήσεων
 • Παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης
 • Σύνταξη Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων προϋπολογισμών
 • Aνάλυση οικονομικής κατάστασης επιχείρησης
 • Εκτίμηση οικονομικής αξίας επιχείρησης
 • Ανάλυση κλάδου
 • Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα (ΕΣΠΑ)
 • Εκπόνηση μισθοδοσίας, προσλήψεων, αποχωρήσεων και απολύσεων προσωπικού
 • Διεκπεραίωση υποχρεώσεων προς ασφαλιστικά και επικουρικά ταμεία
 • Εκπροσώπηση σε εργατικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες (εγγραφές εταιρείας και προσωπικού, κατάθεση εγγράφων)
 • Ένταξη σε Επιδοτούμενα Προγράμματα του ΟΑΕΔ
 • Εκπαίδευση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για στελέχωση λογιστηρίων
Διεύθυνση

Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα (Μετρό "Συγγρού Φίξ")

Επικοινωνία

210 92 100 30
info@taxnet.gr

Ακολουθήστε μας
Design by: Johnny K. Studio