Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Φορολογικές δηλώσεις: Έκπτωση 3% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος

 

Έκπτωση φόρου 3% θα έχουν οι φορολογούμενοι που θα αποπληρώσουν εφάπαξ το φόρο εισοδήματος. Η τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο από το υπουργείο Οικονομικών και ψηφίστηκε έχει στόχο να δώσει κίνητρο στους πολίτες, ώστε να εξοφλήσουν άμεσα το φόρο εισοδήματος που θα προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις του έτους 2021.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία που κατατέθηκε και ψηφίστηκε, παρέχεται η δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2021 με έκπτωση 3% επί του συνολικού οφειλόμενου φόρου ενώ όσοι επιθυμούν μπορούν να πληρώσουν το φόρο σε οκτώ μηνιαίες δόσεις

Συγκεκριμένα:

-Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Ειδικότερα:

Έκπτωση στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του φόρου. Όταν ο φόρος που οφείλεται, με βάση την εμπρόθεσμη φορολογική δήλωση για το φορολογικό έτος 2021, για τον οποίο παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης σε δόσεις, εάν καταβληθεί εφάπαξ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας για την καταβολή της πρώτης δόσης, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός, παρέχεται, στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενών με αυτόν οφειλών, έκπτωση 3%.

Απαλλαγή από πρόστιμα για τροποποιητικές δηλώσεις. Δεν θα επιβάλλονται, πρόστιμα, σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης από την οποία το επιπλέον ποσό φόρου που προκύπτει προς καταβολή σε σχέση με την αρχική δήλωση, είναι έως 100 ευρώ. Επίσης, ακυρώνονται ή εφόσον έχουν εισπραχθεί, συμψηφίζονται με οφειλές και, στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί εκ της ανωτέρω αιτίας, για τα οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή δεν έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Αναστολή πλειστηριασμών πυρόπληκτων. Αναστέλλεται σε βάρος φυσικών ή νομικών προσώπων που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση απρόβλεπτης έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης κινητών και ακινήτων, ιδίως η διενέργεια πλειστηριασμών, κατασχέσεων, εξώσεων και προσωπικών κρατήσεων, καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών και αιτήσεων που αφορούν τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης, για χρονικό διάστημα ενός έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Η καταβολή του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων του φορολογικού έτους 2021 πραγματοποιείται σε οκτώ ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Ιουλίου 2022 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

 espa