Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Ανακαινίζω για νέους”: Οι επιλέξιμες δαπάνες 

 

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος για την επίτευξη της απαιτούμενης ενεργειακής αναβάθμισης της επιλέξιμης κατοικίας, ο μέγιστος προϋπολογισμός για το σκέλος ‘’Εξοικονομώ’’ ορίζεται στα 22.500€, ενώ δύναται να υλοποιηθούν οι παρακάτω ενεργειακές παρεμβάσεις:

1. Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων με θερμομονωτικά/θερμοδιακοπτόμενα πλαίσια και με κατ’ ελάχιστο διπλούς ενεργειακούς υαλοπίνακες, συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του έργου.

Σημειώνεται ότι στα επιλέξιμα κουφώματα οι εμφανείς πλευρές των διατομών θα πρέπει να ταξινομούνται έως και την κλάση ακουστότητας Ε σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13501-1.

-Αντικατάσταση εξώπορτας (αφορά μονοκατοικία)

-Εγκατάσταση κεντρικού ή μη κεντρικού συστήματος μηχανικού αερισμού με ανάκτηση θερμότητας

-Τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης όπως σκίαστρα, τέντες, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού στήριξης και των εργασιών εγκατάστασης αυτών των συστημάτων.

-Τοποθέτηση εξωτερικών προστατευτικών φύλλων με σύστημα κουτί-ρολό ή εξώφυλλα, ως συμπληρωματικές δαπάνες της αντικατάστασης κουφωμάτων.

-Αντικατάσταση υαλοπίνακα με κατ’ ελάχιστο διπλό ενεργειακό υαλοπίνακα με επίστρωση χαμηλής εκπομπής για επιλέξιμες κατοικίες.

2. Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης

Στην εν λόγω κατηγορία επιλέξιμη είναι η τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά):

-στην επιστέγαση

-στην εξωτερική τοιχοποιία

-στο δάπεδο

3. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης

Επιλέξιμες είναι δαπάνες που αφορούν :

-Εγκατάσταση ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα βιομάζας/αντλίας θερμότητας

-Αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με νέο σύστημα φυσικού αερίου/υγραερίου.

Η εγκατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστάσιου (λέβητας, καυστήρας, καμινάδα, αυτοματισμοί κ.α.) στο σύνολο του, καθώς και στο δίκτυο διανομής. Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για λοιπές τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, fan coils). Σημειώνεται ότι H επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα θέρμανσης.

-Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα διαιρούμενου τύπου split unit, multi split unit για θέρμανση/ψύξη χώρου.

-Εγκατάσταση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης όπως: χρονοπρογραμματιζόμενοι θερμοστάτες χώρου, συστήματα αντιστάθμισης θερμοκρασίας προσαγωγής ή αναλογικής ρύθμισης της θερμικής ισχύος, αναλογικοί θερμοστάτες-ελεγκτές, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων.

4. Σύστηματα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)

Επιλέξιμη είναι η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας για την παραγωγή ΖΝΧ, ηλιοθερμικού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού κ.α.). Η χωρητικότητα του δοχείου αποθήκευσης νερού πρέπει να είναι μεγαλύτερη των 110 lt. Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά μόνο ένα σύστημα παροχής ZNX. Κατοικίες οι οποίες δεν διαθέτουν ήδη εγκατεστημένο σύστημα ΖΝΧ με χρήση ΑΠΕ, είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση ηλιακού συστήματος για την παροχή ΖΝΧ, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό και υπάρχει σχετική τεκμηρίωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή.

5. Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που αφορούν στην εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), το οποίο συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.

✓ Έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων: Συστήματα ελέγχου και αυξομείωσης του φωτισμού, π.χ. έξυπνες λάμπες, αυτοματισμοί σκίασης, έξυπνοι αισθητήρες για ανίχνευση κίνησης χρηστών.

✓ Έξυπνα συστήματα ελέγχου θέρμανσης/ψύξης: Συστήματα ελέγχου και ρύθμισης της θερμοκρασίας, π.χ. έξυπνοι θερμοστάτες, έξυπνες πρίζες, έξυπνοι διακόπτες, έξυπνο ρελέ κ.α.

✓ Έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης: Συστήματα που παρέχουν στους χρήστες την δυνατότητα γνωστοποίησης και ειδοποίησης σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις, καθώς και το απομακρυσμένο έλεγχο και διαχείριση των συσκευών πχ ειδοποίηση χρήστη για ανοιχτή συσκευή, ειδοποίηση χρήστη για ανοιχτό φωτισμό, έξυπνοι αισθητήρες διαρροής κ.α.

Δεν είναι επιλέξιμα συστήματα παρακολούθησης χώρων και συστήματα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος για το σκέλος ‘’Ανακαινίζω’’ είναι επιλέξιμες εργασίες ανακαίνισης της κατοικίας, ενώ ο μέγιστος προϋπολογισμός ορίζεται στα 10.000€. Δύναται να υλοποιηθούν οι παρακάτω παρεμβάσεις:

Εργασίες ανακαίνισης: χώρων μπάνιου, ειδών υγιεινής, χώρων κουζίνας, αντικατάστασης δαπέδων, αντικατάστασης και επισκευών ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, αντικατάσταση πόρτας εισόδου, επισκευές δομικών στοιχείων, πλακιδίων, χρωματισμών κ.α.

Ως συμπληρωματική στις εργασίες ανακαίνισης είναι επιλέξιμη η προμήθεια και τοποθέτηση ενεργειακά αποδοτικών οικιακών ηλεκτρικών συσκευών (ψυγείο/ψυγειοκαταψύκτης, κουζίνα, πλυντήριο ρούχων). Η μέγιστη επιλέξιμη ποσότητα για τις συσκευές είναι τα τρία τεμάχια (ένα από κάθε είδος).

Επιλέξιμες αποτελούν και οι δαπάνες υπηρεσιών μηχανικού για τυχόν έκδοση οικοδομικών αδειών.espa