Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Προϋποθέσεις και διαδικασία για το πρόγραμμα “Ανακυκλώνω-Αλλάζω θερμοσίφωνα”

 

Δημοσιεύθηκε ο οδηγός του προγράμματος ΕΣΠΑ «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. Ευρώ, όπου επιχορηγούνται νοικοκυριά για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας ηλιακούς θερμοσίφωνες.

Προϋποθέσεις ένταξης

-Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.

-Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα Φυσικά Πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν την 1/1/2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

-Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα με ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

-Επιλέξιμοι προς αντικατάσταση είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια ένταξης :

-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.

-Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.

-Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.

-Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.

Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης

-Δεν είναι επιλέξιμοι οι ωφελούμενοι με Μέσο Ετήσιο Εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 €.

-Δεν είναι επιλέξιμοι οι ωφελούμενοι (φυσικά πρόσωπα που υποβάλουν την αίτηση) οι οποίοι είχαν υποβάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά το έτος αναφοράς (2021) ως κάτοικοι εξωτερικού.

-Επίσης, δεν είναι επιλέξιμοι οι ωφελούμενοι, οι οποίοι κατά το έτος αναφοράς (2021) υπέβαλλαν κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (συγκεκριμένα ως Υπόχρεος και Σύζυγος/ΜΣΣ), εφόσον το έτερο μέλος ή εξαρτώμενο τέκνο της δήλωσης ήταν κατά το έτος αυτό κάτοικος εξωτερικού.

-Εξαρτώμενα μέλη που δεν υποβάλλουν αυτόνομα δήλωση (δηλ. δεν είναι υπόχρεοι σε δική τους ατομική δήλωση) δε δύνανται να υποβάλλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα.

Ύψος ενίσχυσης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς 1 νέου ηλιακού θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της δεξαμενής ζεστού νερού (Boiler) του συγκεκριμένου ηλιακού θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου.

 

Χωρητικότητα

Boiler (λίτρα)

 

Από        Έως

1η κατηγορία εισοδηματική

κατηγορία

ωφελούμενου

2η κατηγορία

εισοδηματική

κατηγορία

ωφελούμενου

3η κατηγορία

εισοδηματική

κατηγορία

ωφελούμενου

110          135 612,10 € 561,29 € 510,48 €
136         185 771,77 € 707,26 € 643,55 €
186            – 904,84 € 829,84 € 754,03 €

 

Οι παραπάνω τιμές αντιστοιχούν σε καθαρή αξία λιανικής πώλησης προ ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι ο ΦΠΑ είναι επιλέξιμος και ενισχύεται κατά το ίδιο ποσοστό, όμως δε συνυπολογίζεται στο απόλυτο ανώτατο όριο, ώστε να προστίθεται διακριτά ο ΦΠΑ της κάθε περιοχής στην οποία εμπίπτει ο προμηθευτής που διενεργεί τη συναλλαγή.

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες στην περίπτωση όπου:

-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας < 5.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία

-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας 5.000€ < Εισόδημα < 10.000€, ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία.

-Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας 10.000€ < Εισόδημα ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία.

 

Υποβολή Αιτήσεων Χρηματοδότησης

Τα φυσικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης μέσω του gov.gr.espa