Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις κατοίκων εξωτερικού από το 1990, εποχή που ελάχιστος κόσμος αντιλαμβανόταν έννοιες όπως παγκόσμιο εισόδημα και Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης.

 

Ως εκ τούτου είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε την εμπειρία μας προς όφελος του πελάτη. Παράλληλα ως αποτέλεσμα της συνεχής ενημέρωσης και της συμμετοχής μας με αρθρογραφία σε επίκαιρα θέματα κατοίκων εξωτερικού, γνωρίζουμε άμεσα τις αλλαγές στη νομοθεσία και το σημαντικότερο μπορούμε να μεταφέρουμε με σαφήνεια και κατανόηση τι αντίκτυπο έχουν στον πελάτη.

 

Το εξειδικευμένο σε αυτά τα θέματα προσωπικό μας και το δίκτυο συνεργατών που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια παγκοσμίως, σε συνδυασμό με το γραφείο της επιχείρησης μας που λειτουργεί στο Λονδίνο από το 2010,  θα σας συμβουλεύσει για το τι ισχύει στην περίπτωση σας και θα αναλάβει την υποστήριξη της υπόθεσης σας.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΕ Δ.Ο.Υ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Βραχνά αποτελεί σε πολλές περιπτώσεις η μεταφορά στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού ή ακόμα και η δήλωση ενός ξένου φορολογούμενου ως κάτοικου Ελλάδας. Αυτό διότι οι αλλαγές στη νομοθεσία είναι συνεχείς και η κάθε χώρα έχεις τις δικές της συνθήκες και λεπτομέρειες που κάνουν κάθε υπόθεση ξεχωριστή. Είμαστε εδώ να σας ακούσουμε, να σας συμβουλεύσουμε με υπευθυνότητα για το τι ακριβώς ισχύει στην περίπτωση σας και να αναλάβουμε την επιτυχή ολοκλήρωση της.

 

Δείτε εδώ στο άρθρο μας  τι ισχύει σήμερα για τη μεταφορά στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού καθώς και τις αλλαγές για τους κατοίκους εξωτερικού που ήρθαν με τις δηλώσεις εισοδήματος του 2020.

 

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη μεταφορά στη Δ.Ο.Υ Κατοίκων Εξωτερικού

Παροχή συμβουλών για τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας στο εξωτερικό και διεκπεραίωση της διαδικασίας μεταφοράς στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση

Υποστήριξη σε θέματα διπλής φορολόγησης

Ενημέρωση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κατοίκους εξωτερικούς σχετικά με θέματα αποφυγής της διπλής φορολόγησης αναλόγως την χώρα και το είδος του εισοδήματος.

Ανάλυση και ερμηνεία Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης

Επεξήγηση για την κατανόηση των φορολογικών επιπτώσεων που έχουν οι προβλέψεις των ΣΑΔΦ αναλόγως την χώρα κατοικίας και το είδος εισοδήματος.

Υποστήριξη σε φορολογική εγκατάσταση κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα

Παροχή συμβουλών και διεκπεραίωση διαδικασίας εγκατάστασης κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα, λήψη ΑΦΜ, εγγραφή στα μητρώα κατοικίας, υποστήριξη σε άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού.

Υπηρεσίες φορολογικού αντικλήτου

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΕ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Ένα ξεχωριστό τμήμα του γραφείου μας είναι υπεύθυνο για τον χειρισμό υποθέσεων εταιρειών που έχουν να κάνουν με αλληλεπίδραση δύο ή περισσότερων χωρών.

 

Τήρηση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών στην Ελλάδα

Φορολογική υποστήριξη κατά τη σύσταση υποκαταστημάτων ξένων εταιρειών καθώς και πλήρης φορολογική παρακολούθηση σύμφωνα με τη νομοθεσία.

Αλλαγή εθνικότητας (re-domiciliation) επιχειρήσεων

Υποστήριξη στην διαδικασία αλλαγής εθνικότητας ξένων επιχειρήσεων σε Ελληνική, με σύνταξη όλων των εγγράφων και διεκπαιρέωση των εργασιών στις αρμόδιες υπηρεσίες

Δημιουργία θυγατρικών ή υποκαταστημάτων ελληνικών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Με το δίκτυο συνεργατών μας σας προσφέρουμε υποστήριξη στο άνοιγμα υποκαταστήματος ή θυγατρικής επιχείρησης σε χώρα του εξωτερικού

Συμβουλευτική σε θέματα transfer pricing – ομίλων επιχειρήσεων σε διαφορετικές χώρες

Έκδοση πιστοποιητικών φορολογικής κατοικίας

Διαδικασία απαλλαγής φόρου βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης

ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΦΟΡΟ

Επαναπατρισμός κατοίκων εξωτερικού στην Ελλάδα με μειωμένο φόρο

Μειωμένο φόρο εισοδήματος και εισφορά αλληλεγγύης κατά 50% για επτά χρόνια μπορούν να  απολαμβάνουν οι κάτοικοι εξωτερικού που επαναπατρίζονται στην Ελλάδα για μισθωτή εργασία ή σύσταση ατομικής επιχείρησης από 1η Ιανουαρίου του 2021 σύμφωνα με διάταξη που ψηφίστηκε στις αρχές Δεκεμβρίου. Oι λεπτομέρειες εξειδικεύτηκαν με ΠΟΛ που δημοσιεύθηκε στις 26 Απριλίου και πλέον οι αιτήσεις μπορούν να ξεκινήσουν από τους ενδιαφερόμενους.

 

Η παραπάνω διάταξη έρχεται να συμπληρώσει φορολογικά κίνητρα που έχει θεσπίσει πρόσφατα το υπουργείο Οικονομικών για αλλοδαπούς συνταξιούχους και φορολογούμενους.

 

Η διαδικασία απαιτεί αίτηση του φορολογούμενου μέχρι την 31η Ιουλίου του έτους επιστροφής. Η αίτηση θα εξετάζεται από τη φορολογική διοίκηση μέσα σε 60 ημέρες και θα εκδίδεται η (θετική ή αρνητική) απόφαση. Σε περίπτωση έγκρισης οι ελληνικές αρχές θα ενημερώσουν την ξένη χώρα κατοικίας ότι ο φορολογούμενος επέστρεψε στην Ελλάδα. Eιδικά για το έτος 2021 οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου και υπάγονται στο νόμο και φορολογούμενοι που επέστρεψαν στην Ελλάδα το 2020.

 

Δείτε εδώ ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται την μείωση φόρου σε περίπτωση που ο εργοδότης τους προβεί σε μείωση προσωπικού   και τις νέες αλλαγές στον τρόπο συμπλήρωσης του Ε1.

 

 

Οι προυποθέσεις για να τύχει εφαρμογή ο μειωμένος συντελεστής φόρου είναι οι παρακάτω:

 

• Ο φορολογούμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος της Ελλάδος τα προηγούμενα πέντε από τα έξι έτη πριν από τη μεταφορά της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα.

 

Nα μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία από κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. ή από κράτος με το οποίο είναι σε ισχύ συμφωνία διοικητικής συνεργασίας στον τομέα της φορολογίας με την Ελλάδα.

 

Nα παρέχει υπηρεσίες στην Ελλάδα ως μισθωτός σε ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα είτε σε μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής επιχείρησης στην Ελλάδα και να δηλώνει ότι θα παραμείνει στην Ελλάδα τουλάχιστον για μία διετία.

 

Σε κάθε περίπτωση στο Γραφείο Καράμπελα εξειδικευόμαστε σε περιπτώσεις κατοίκων εξωτερικού και είμαστε στη διάθεση σας για να συζητήσουμε τις λεπτομέρειες που σας αφορούν να σας συμβουλεύσουμε αλλά και να αναλάβουμε την παραπάνω διαδικασία για λογαριασμό σας.

espa