Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το κομμάτι της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών αποτελείται από ένα μεγάλο φάσμα εργασιών που πολλές φορές ο πελάτης αγνοεί ότι υπάρχουν ή ακόμα ότι τις χρειάζεται. Στο γραφείο μας έχοντας καλή γνώση του προφίλ του κάθε πελάτη , της αγοράς και της νομοθεσίας είμαστε εδώ για να σας παρέχουμε συμβουλευτική υποστήριξη όταν την χρειάζεστε ή ακόμα και όταν εμείς θεωρούμε πως την χρειάζεστε.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το κομμάτι της συμβουλευτικής επιχειρήσεων λειτουργεί συμπληρωματικά των φορολογικών και λογιστικών υπηρεσιών μας. Παρέχουμε υποστήριξη σε θέματα επιπροσθέτως της συνηθισμένης λογιστικής υποστήριξης.

 

Υπηρεσίες Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Παροχή συμβουλών σε θέματα οργάνωσης λογιστηρίου

Υποστήριξη στην οργάνωση εσωτερικού λογιστηρίου με την παροχή συμβουλών και κατάλληλων εργαλείων και διαδικασιών λειτουργίας.

Σύνταξη Βραχυπρόθεσμων και Μακροπρόθεσμων προϋπολογισμών.

Ανάλυση οικονομικής κατάστασης επιχείρησης.

  Κατάρτιση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan).

  Διεκπεραίωση προληπτικών ετήσιων φορολογικών ελέγχων.

Δυνατότητα διεκπεραίωσης προληπτικών φορολογικών ελέγχων στα βιβλία της επιχείρησης σε ετήσια βάση και ενημέρωση για τυχόν κινδύνους.

Εκπαίδευση, αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για στελέχωση λογιστηρίων.

Διαδικασία επιλογής υποψηφίων και διενέργεια συνεντεύξεων για στελέχωση λογιστηρίου, δυνατότητα αξιολόγησης υπάρχοντος προσωπικού και εκπαίδευση στα προγράμματα και τον τρόπο λειτουργίας του λογιστηρίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα και πολύπλοκα ζητήματα είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια της δουλειάς μας. Είτε αφορούν φυσικά πρόσωπα είτε επιχειρήσεις, απαιτεί πάντα έναν λεπτομερή σχεδιασμό και μια προσεχτική υλοποίηση. Η μακρόχρονη εμπειρία του γραφείου μας σε θέματα μετασχηματισμών και ιδιαίτερων υποθέσεων εγγυάται την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε δύσκολης υπόθεσης.

 

Παροχή συμβουλών σε φορολογικά ζητήματα μετασχηματισμών επιχειρήσεων

Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τον μετασχηματισμό επιχειρήσεων και πλήρης φορολογική υποστήριξη σε διαδικασίες συγχώνευσης, μετατροπής, διάσπασης κ.α.

Υποστήριξη σε θέματα μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αγοραπωλησιών ακινήτων.

Φορολογικός σχεδιασμός ακίνητης περιουσίας και υποστήριξη σε διαπραγματεύσεις και συμβόλαια αγοραπωλησιών

Υποστήριξη σε θέματα εκτιμήσεων επιχειρήσεων – αγοραπωλησίας μετοχών / μεριδίων /εκτίμηση οικονομικής αξίας επιχείρησης.

Υπολογίζουμε την αξία μεταβίβασης μετοχών, επιχειρήσεων ή και ακινήτων σε περιπτώσεις εισφοράς, πώλησης ή όπου αλλού χρειάζεται

Φορολογικές συμβουλές σε θέματα σύστασης επιχειρήσεων

Παροχή συμβουλών για την κατάλληλη μορφή επιχείρησης που πρέπει να συστήσετε και πλήρης υποστήριξη κατά τη διαδικασία σύστασης στις αρμόδιες υπηρεσίες (Περιφέρεια, επιμελητήρια, εφορία, κ.α).

Υπηρεσίες διαμεσολάβησης

Υποστήριξη σε νομικό έλεγχο επιχειρήσεων (due diligence)

Διεκπεραίωση Συστάσεων, Μετατροπών, Συγχωνεύσεων, Εξαγορών, Μεταβιβάσεων, Λύσεων και Εκκαθαρίσεων επιχειρήσεων.

Διεκπεραίωση κάθε είδους μετασχηματισμού επιχειρήσεων αναλαμβάνοντας όλες τις διαδικασίες στις αρμόδιες υπηρεσίες καθώς και τη σύνταξη καταστατικών και άλλων νομικών εγγράφων, με τη βοήθεια των εξωτερικών συνεργατών μας.

Σχεδιασμός φορολογικά αποδοτικών επενδύσεων.

Εταιρείες διαχείρισης ακινήτων

Συμβουλεύουμε σχετικά με τον αποδοτικότερο τρόπο διαχείρισης των ακινήτων σας, από την πλευρά της φορολογίας εισοδήματος, της μεταβίβασης κ.α.

espa