Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – P.T.S.C

Το Private Tax Service Club αποτελεί μια υπηρεσία συνεχούς φορολογικής υποστήριξης φυσικών προσώπων, σε όλη τη διάρκεια του έτους που δεν εξαντλείται με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.  Περιλαμβάνει διαφορετικά πακέτα παροχών αναλόγως με τις ανάγκες σας. Κάθε πακέτο έχει σταθερή και προκαθορισμένη τιμή και εκτός από τη συμπλήρωση και την αποστολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης εισοδήματος, δίνει πρόσβαση σε συγκεκριμένες επιπλέον υπηρεσίες για όλη τη διάρκεια του έτους καθώς και εκπτώσεις για τυχόν έξτρα εργασίες που μπορεί να χρειαστείτε.

Δηλώσεις Εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1, Ε2 και Ε3)

Σύνταξη Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων και υποβολή τους. Έλεγχος εκκαθάρισης και ενημέρωση πριν την υποβολή.

Φορολογική υποστήριξη φυσικών προσώπων στο κομμάτι των ακινήτων (Συμπλήρωση Ε9, Μισθωτήρια, πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης AIRBNB, φορολογικές ενημερότητες)

Πλήρης φορολογική υποστήριξη φυσικών προσώπων σε θέματα ακινήτων αναλαμβάνοντας υποβολή και αποδοχή μισθωτηρίων, συμπλήρωση Ε9, έκδοση εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ, μηνιαίες δηλώσεις ακινήτων βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb, κ.α.

Μηνιαία ενημέρωση οφειλών

Παροχή έγκαιρης ενημέρωσης μέσω email για οφειλές φυσικών προσώπων προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Εισοδήματα αλλοδαπής

Υποστήριξη στην ορθή δήλωση εισοδημάτων αλλοδαπής και στον βέλτιστο φορολογικό σχεδιασμό

Αιτήσεις επιδομάτων, ρυθμίσεις στην εφορία

Ενημέρωση για επιδόματα και υποβολή αιτήσεων επιδομάτων ενοικίου, πετρελαίου, παιδιού Α21 κ.α. Δυνατότητα ρυθμίσεων οφειλών Δημοσίου και μηνιαία ενημέρωση δόσεων.

Δηλώσεις Πόθεν Έσχες

Συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικά δηλώσεων Πόθεν Έσχες

Εκπροσώπηση σε φορολογικά θέματα στις αρμόδιες υπηρεσίες

Παρουσία εξειδικευμένου συνεργάτη μας  στις αρμόδιες υπηρεσίες Δημοσίου για την επίλυση φορολογικών ζητημάτων.

Εξωτερικές εργασίες σε εφορία

Διεκπεραίωση εξωτερικών εργασιών στις αρμόδιες ΔΟΥ και παροχή απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ενημέρωση για αλλαγές σε θέματα φορολογίας

Τακτική ενημέρωση ιδιωτών για τρέχουσες φορολογικές αλλαγές μέσω ενημερωτικών email ή τηλεφωνικής επικοινωνίας.

espa