Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Annual Tax Testing

Το Tax Testing είναι ένα πρωτοποριακό σύστημα προληπτικού φορολογικού και εσωτερικού ελέγχου των επιχειρήσεων. Προήλθε σαν ιδέα, από την ανάγκη που διαπιστώσαμε ότι είχαν αρκετές επιχειρήσεις για καλύτερη ενημέρωση και προληπτικό έλεγχο της εικόνας τους.

 

Απευθύνεται σε εταιρείες – ακόμη και όσες δεν είναι πελάτες μας – που θέλουν να γνωρίζουν ανά πάσα στιγμή τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Εφορία και θέλουν να αποφεύγουν τις δυσάρεστες εκπλήξεις.

 

Μέσω του ετήσιου προληπτικού ελέγχου αποκτάτε ενδελεχή έκθεση τόσο για το λογιστικό σύστημα της επιχείρησής σας, όσο και για πιθανές ατέλειες και παρατυπίες των βιβλίων της. Με αυτό τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να διορθώσετε έγκαιρα τα σφάλματα που έχουν γίνει και επιπλέον να προσδιορίσετε με ακρίβεια το κόστος τυχόν μελλοντικού φορολογικού ελέγχου ανά διαχειριστική χρήση.

Τα οφέλη του Annual Tax Testing

Η υπηρεσία μπορεί:

Να διαπιστώσει λάθη ή παραλείψεις στα βιβλία και στοιχεία κατά τη διάρκεια της χρήσης, ώστε να μην επαναληφθούν και να διορθωθούν.

Να προσδιορίσει και να ενημερώσει τους μετόχους για το αποτέλεσμα πιθανού φορολογικού ελέγχου στην επιχείρηση.

Να βοηθήσει στην επίλυση διαφορών μεταξύ των μετόχων όσον αφορά την πιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

espa