Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Άδειες για self test και εμβολιασμό κατά του Covid

 

Διευκρινίσεις για εργοδότες και εργαζόμενους σχετικά με τη διενέργεια self-tests και τις άδειες που ισχύουν σε περιπτώσεις εμβολιασμού εξέδωσε το υπουργείο.  Πιο συγκεκριμένα:

-Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που απασχολούν τουλάχιστον 20 άτομα , μπορούν να υποβάλλουν αίτημα διενέργειας δωρεάν τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου του κορωνοϊού (rapid test) μέχρι και 2 φορές το μήνα (προαιρετικά)και τους δίνεται η δυνατότητα να τους χορηγηθεί 3ωρη άδεια χωρίς περικοπή των αποδοχών τους.

-Δίνεται η δυνατότητα ακόμα, στους εργαζόμενους, εφόσον η ώρα και ημέρα του προγραμματισμένου εμβολιασμού τους, ορίζεται εντός του νόμιμου ωραρίου εργασίας τους, να απουσιάσουν για διάστημα έως τριών ωρών από την εργασία τους με άδεια του εργοδότη ,χωρίς να χάσουν μέρος του μισθού τους εκείνης της μέρας.

-Χορηγείται άδειας καραντίνας 14 ημερών αφορά εργαζομένους που έχουν νόσουν με αναπλήρωση 1 ώρας ημερησίως των μισών εργάσιμων ωρών απουσίας .

Πιο αναλυτικά, σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας ,τότε μπορεί ο εργαζόμενος να απασχολείται, πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του, κατά μία ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη του περιορισμού του εργαζόμενου μέχρι τη συμπλήρωση μισών ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες απουσίας.

-Άδεια των γονέων λόγω νόσησης των παιδιών από τον κορωνοϊό COVID-19.

Αναλυτικότερα, οι γονείς εργαζόμενοι σε περίπτωση νόσησης από κορωνοϊό COVID-19, των παιδιών τους, βρεφών, νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και παιδιών που φοιτούν σε ειδικά σχολεία, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για δεκατέσσερις (14) ημέρες και αν κρίνεται απαραίτητο μπορεί να είναι παραπάνω μέρες.

Οι γονείς εργαζόμενοι, κατά τη διάρκεια της άδειας αυτής λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από το κράτος.

-Άδεια ασθενείας, ατυχήματος και μητρότητας υπερτερούν της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά την αναστολή της σύμβασης εργασίας είτε η επιχείρηση έχει αναστείλει τη λειτουργία της κατόπιν Διοικητικής Αρχής, είτε έχει θέσει τις συμβάσεις εργασίας του προσωπικού της σε αναστολή γιατί εμπίπτει στις διατάξεις των πληττόμενων επιχειρήσεων.

Εφόσον οι εργαζόμενοι προσκομίζουν αναρρωτικές άδειες ασθένειας, ατυχήματος, μητρότητας, ενώ έχουν ήδη ενταχθεί στον μηχανισμό αναστολής για τη λήψη της αποζημίωσης ειδικού σκοπού (800€ ή 534€), οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να χορηγούν όλα τα αναγκαία έγγραφα στον εργαζόμενο (ΥΔ περί αποχής από την εργασία κ.λπ.) που απαιτούνται για την κατάθεση της άδειας καθώς η αναστολή της εργασιακής σχέσης, αναστέλλει κατ’ αρχήν τις υποχρεώσεις των μερών κατά το χρονικό διάστημα αυτής αλλά δεν την καταλύει.