Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πληρωμές ενοικίων και αποζημίωση ιδιοκτητών για Ιανουάριο και Φεβρουάριο

 

Απαλλαγή καταβολής  ενοικίων επαγγελματικής μίσθωσης  Ιανουαρίου 2021 –  Φεβρουάριου 2021 -Αποζημίωση ιδιοκτήτων

Σύμφωνα με τις  διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος  νόμου προβλέπεται -για πρώτη φορά -πλήρης απαλλαγή καταβολής ενοικίου  στις επαγγελματικές μισθώσεις  ακίνητων  καθώς και αποζημίωσή του ιδιοκτήτη που είναι νομικό πρόσωπο.

Συγκεκριμένα , ειδικά  για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο  2021 ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης επιχείρησης η οποία είτε η λειτουργία της έχει τεθεί σε αναστολή  λόγω δημόσιας αρχής είτε  πλήττεται οικονομικά απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος στον ιδιοκτήτη του ακίνητου.

Με  απόφαση  του υπουργείου  οικονομικών αναφορικά με την υποχρέωση  καταβολής ενοικίου   στις επαγγελματικές μισθώσεις για  τους  μήνες Ιανουάριο –Φεβρουάριο 2021   διαχωρίζονται  οι επιχειρήσεις βάση ΚΑΔ σε δυο κατηγορίες:

-επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων (είτε πλήττονται οικονομικά  είτε  είναι κλειστές λόγω δημόσιας αρχής) που απαλλάσσονται πλήρως  από την υποχρέωση  καταβολής του συνολικού ενοικίου για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Δείτε εδώ αναλυτικά τους ΚΑΔ για την πλήρη απαλλαγή.

-επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων (είτε πλήττονται οικονομικά  είτε  είναι κλειστές λόγω  δημόσιας αρχής)που απαλλάσσονται  από την υποχρέωση  καταβολής του 40%  του συνολικού μισθώματος  για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021

Δείτε  εδώ αναλυτικά τους ΚΑΔ για την καταβολή μειωμένου κατά 40%  μισθώματος.

Αναφορικά με τους ιδιοκτήτες των ακίνητων επαγγελματικής μίσθωσης, που δεν εισέπραξαν καθόλου ενοίκιο τους μήνες Ιανουάριο -Φεβρουάριο θα  λάβουν αποζημίωση από το κράτος. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται για του ιδιοκτήτες ακίνητων  -νομικά πρόσωπα – οι οποίοι για πρώτη φορά  θα λάβουν αποζημίωση.

Συγκεκριμένα  για τους ιδιοκτήτες ισχύουν τα εξής

-Ιδιοκτήτης ακίνητων φυσικό πρόσωπο που νοικιάζει σε εταιρεία/ες. Θα λάβει  αποζημίωση 80% επι του συνολικού μηναίου μισθώματος

-Ιδιοκτήτης  ακίνητων νομικό πρόσωπο που νοικιάζει σε εταιρεία/ες/ Θα λάβει  αποζημίωση 60% επι του συνολικού μηναίου μισθώματος

Παρατίθεται  χρηστικό παράδειγμα

Έστω ότι το μίσθωμα είναι 1.000,00 (εκμισθωτής φυσικό ή νομικό πρόσωπο)

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  ΑΠΌ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΠΌ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ  ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021 0,00 800,00 600,00
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ   2021 0,00 800,00 600,00

 

Για τους εργαζομένους  των οποίων η σύμβαση έχει τεθεί σε αναστολή  για τους μήνες  Ιανουάριο και Φεβρουάριο  2021 εξακολουθεί και ισχύει η καταβολή του 60% του μηναίου μισθώματος κυρίας κατοικίας  και οι ιδιοκτήτες φυσικά πρόσωπα λαμβάνουν αποζημίωση 50%  της απώλειας από την μείωση ενοικίου .

Υποκαταστήματα:

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με την οποία τροποποιείται ο προσδιορισμός των πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος ή του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Με τις τροποποιήσεις προβλέπεται  η μείωση των ενοικίων και για τα υποκαταστήματα, έτσι λύνεται το πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί με το λανθασμένο ποσοστό μείωσης που εμφανιζόταν στα υποκαταστήματα που διέθεταν ΚΑΔ ο οποίος δικαιούται  πλήρη απαλλαγή μισθώματος.

Η απόφαση αναφέρει πως πρέπει να έχει ενεργό, κύριο ΚΑΔ την 4η Ιανουαρίου 2021 ή έχει ενεργό ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας την 4η Ιανουαρίου 2021 στον οποίο αντιστοιχούν τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα με βάση την αρχική δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του ΠΙΝΑΚΑ Β’ και έχει ενεργό κύριο ΚΑΔ υποκαταστήματος/υποκαταστημάτων την 4η Ιανουαρίου 2021 που συμπεριλαμβάνεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’  απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος  ως υποκατάστημα ορίζεται οποιαδήποτε εκτός της έδρας της επιχείρησης επαγγελματική εγκατάσταση, στην οποία πραγματοποιείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Οι ΚΑΔ οι οποίοι λαμβάνονται, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ μέχρι και την 9η Φεβρουαρίου 2021.

 

 

 espa