Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού Απριλίου 2021- Όροι και προϋποθέσεις

 

Έως και την 1η Ιουνίου 2021, η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ θα παραμείνει ανοικτή για την υποβολή αιτήσεων από τις επιχειρήσεις που ήταν κλειστές τον Απρίλιο προκειμένου να αιτηθούν και να λάβουν την αυξημένη αποζημίωση ειδικού σκοπού.

Ως δικαιούχοι της αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού ορίστηκαν να είναι:

  • Οι επιχειρήσεις των ΟΤΑ που δραστηριοποιούνται στους κλάδους «Υπηρεσίες χιονοδρομικού κέντρου» και «Υπηρεσίες θεραπευτικών λουτρών και ιαματικών πηγών»
  • Οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Σύγχρονου Πολιτισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (http://drasis.culture.gr) την 1η Απριλίου 2021, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, και
  • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, καθώς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, με εξαίρεση τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου  και τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου  που αποτελούν αμιγώς δημοτικές, διαδημοτικές, διακοινοτικές, διανομαρχιακές, κοινοτικές και νομαρχιακές επιχειρήσεις, δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις, δημοτικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, ενώσεις προσώπων διαχείρισης κτιρίων, επιτροπές εράνων, ευρωπαϊκοί όμιλοι οικονομικού σκοπού, κοινοπραξίες, διεθνείς οργανισμοί και πολιτικά κόμματα,

 

Οι “Δικαιούχοι της ενίσχυσης” θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω 8 κριτήρια

-Να είναι μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις,

-Να έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως,

-Να έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στις 1.4.2021 έναν από τους επιλέξιμους

-Να έχουν υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ μέχρι και τις 17/05/2021espa