Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αποζημίωση ειδικού σκοπού στον κλάδο του τουρισμού-Δικαιούχοι, Προϋποθέσεις, Διαδικασία λήψης

 

Νέα μέτρα στήριξης των εργαζομένων που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού με αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 534 € ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 είναι οι παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων:

α) Εκείνοι που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεοι καταβολής εισφορών στον e-ΕΦΚΑ καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από Σχολές Ξεναγών κατά τα έτη 2019, 2020 και είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Ξεναγών και διαθέτουν την απαραίτητη ταυτότητα ξεναγού.

β) Οι τουριστικοί συνοδοί οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας κατά την τουριστική περίοδο του 2019 και είναι καταχωρημένοι στο Μητρώο μελών του πανελλήνιου σωματείου τουριστικών συνοδών μέχρι 31/12/2020, εφόσον προσκομίσουν βεβαίωση του Μητρώου μελών του οικείου σωματείου για την εγγραφή τους ως μέλος.

γ) Οι εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας όλη την τουριστική περίοδο του 2019, χωρίς να έχουν δικαίωμα επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις, σε επιχειρήσεις με ΚΑΔ 79.11 «Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων», 79.12 «Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών», και 79.90 «Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες», εφόσον δεν επαναπροσλήφθηκαν και δεν απασχολήθηκαν από τους παραπάνω εργοδότες – επιχειρήσεις κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του 2020 και δεν υπάγονται στην τακτική επιδότηση ανεργίας.

δ) Οι εργαζόμενοι οι οποίοι απασχολήθηκαν με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε τουριστικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, με πλήρη ή μερική απασχόληση, σε χειμερινά τουριστικά καταλύματα και χιονοδρομικά κέντρα από τον Οκτώβριο 2019 έως και τον Μάρτιο 2020 και δεν επαναπροσλήφθηκαν από τον Οκτώβριο του 2020 έως και τη δημοσίευση της παρούσας.

Προϋποθέσεις:

α) Να μην έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κάποιον εργοδότη, κατά τη διάρκεια του ανωτέρω χρονικού διαστήματος,

β) δεν είναι δικαιούχοι και έλαβαν ή λαμβάνουν ή θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για το ανωτέρω χρονικό διάστημα,

γ) δεν λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού από οποιαδήποτε αιτία.

Διαδικασία λήψης της αποζημίωσης:

1.Οι δικαιούχοι υποβάλλουν υποχρεωτικά υπεύθυνη στο Π.Σ ΕΡΓΑΝΗ, στο ειδικό έντυπο του Παραρτήματος, με τίτλο: «Αίτηση -Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων ειδικών κατηγοριών που απασχολούνται στον κλάδο του τουρισμού, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού», η οποία συνιστά ταυτόχρονα και υπεύθυνη δήλωση, ανά μήνα, για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του supportemployees.services.gov.gr χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2.Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι δικαιούχοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία και τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ).

3.Η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού πραγματοποιείται κατόπιν ελέγχου.