Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέα απόφαση για την διεξαγωγή test COVID-19 στον ιδιωτικό τομέα

 

Ποιους αφορά

Η εφαρμογή του μέτρου αφορά:

α) όλους τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα που έχουν σύμβαση εξαρτημένης εργασίας.

β) τους μαθητές και σπουδαστές των δημόσιων και ιδιωτικών εκπαιδευτικών δομών που κάνουν πρακτική άσκηση στον ιδιωτικό τομέα.

γ) τους ανέργους που έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ και απασχολούνται σε Δήμους, Περιφέρειες , Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών, υπηρεσίες Υπουργείων κλπ.

Ποιοι εξαιρούνται

Εξαιρούνται όσοι:

-έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό πριν από τουλάχιστον 14 ημέρες, με επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

– έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό πριν από τουλάχιστον 14 ημέρες, με μία δόση λόγω νόσησης από COVID-19, με επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού και της νόσησης και έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

– έχουν νοσήσει από COVID-19 μέσα στο τελευταίο εξάμηνο με επίδειξη του πιστοποιητικού νόσησης και έλεγχο ταυτοπροσωπίας.

 

Ισχύει ότι ο έλεγχος νόσησης από τον COVID-19 είναι υποχρεωτικός για την φυσική παρουσία στην εργασία και τα έξοδα των διαγνωστικών ελέγχων βαραίνουν τον εργαζόμενο.

 

Συχνότητα διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ

Μια φορά την βδομάδα με ισχύ μιας βδομάδας από την μέρα της διεξαγωγής.

Δύο φορές την εβδομάδα (με χρονική απόσταση τουλάχιστον 48 ωρών) για εργαζόμενους/μαθητές/σπουδαστές/διδακτικό προσωπικό με φυσική παρουσία σε: εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις, μεταφορές προσώπων, τηλεοπτικές, κινηματογραφικές, θεατρικές, μουσικές και χορευτικές παραγωγές, ιδιωτικές δομές εκπαίδευσης, δομές επαγγελματικής κατάρτισης καθώς και για το υγειονομικό προσωπικό που έχει απαλλαγεί από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό.

Ειδικότερα για εργαζομένους που εργάζονται μία ή δύο μέρες την εβδομάδα (με χρονική απόσταση το πολύ μια ημέρα) είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή ενός διαγωνιστικού ελέγχου το πολύ 24 ώρες πριν την προσέλευση στον χώρο εργασίας, ενώ για εκείνους που εργάζονται δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα (με εσωτερική απόσταση τουλάχιστον 2 ημερών) είναι υποχρεωτική η διεξαγωγή δύο διαγνωστικών ελέγχων.

Υποχρεώσεις

Τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές, φαρμακεία, ιδιώτες γιατροί και οι δημόσιες δομές στα οποία διενεργούνται διαγνωστικοί έλεγχοι είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών το αποτέλεσμα και το είδος του τεστ, το πολύ έως 24 ώρες μετά την διενέργεια του ελέγχου.

Οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν στο ΕΡΓΑΝΗ τον αριθμό των διαγνωστικών τεστ COVID-19, τους λόγους μη διενέργειας του ελέγχου καθώς και εάν υπάρχει περίπτωση να καθυστερήσει η έκδοση Βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου λόγω καθυστέρησης δήλωσης από φορέα ή γιατρό. Σε περιπτώσεις δικαιολογημένης μη διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου συνίσταται η εργασία μέσω τηλεργασίας ή απουσία με άδεια (μετ’ αποδοχών ή ασθενείας κλπ) ή με κατοχή ισοδύναμου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης άλλης χώρας.

Κυρώσεις

Για τους Εργαζόμενους

Το πρόστιμο για την μη διεξαγωγή διαγνωστικού τεστ ανέρχεται στα 150€ (για μερική απασχόληση) ή 300€ (για πλήρη απασχόληση).

Για τον Εργοδότη

Εάν απασχολήσει εργαζόμενο με φυσική παρουσία και θετικό αποτέλεσμα διαγνωστικού ελέγχου το πρόστιμο ανέρχεται στα 1500€.

Εάν δεν έχει ενημερώσει τους εργαζόμενους για τις υποχρεώσεις του και τις κυρώσεις μη εκπλήρωσης τους το πρόστιμο είναι 300€.

Εάν δεν υποβάλει δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ το πρόστιμο ανέρχεται στα 2000€.

Εάν υποβάλει ψευδή δήλωση του αναλογεί πρόστιμο 10.000€.

Εξαιρούνται από τις κυρώσεις το εκπαιδευτικό προσωπικό των ιδιωτικών δομών εκπαίδευσης και οι μαθητές/ σπουδαστές όλων των εκπαιδευτικών δομών (ιδιωτικών ή δημοσίων) που διεξάγουν την πρακτική τους άσκηση στον ιδιωτικό τομέα. Εάν οι τελευταίοι δεν συμμορφωθούν με τους ισχύοντες κανόνες καθίσταται μη δυνατή η συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση και ο ιδιωτικός φορέας έχει την υποχρέωση να καταγγείλει την ισχύουσα σύμβαση.

Tags:
,


espa