Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Παράταση της δήλωσης τετραγωνικών στους Δήμους

 

Παρατείνεται έως 31/08/2020 η προθεσμία ενημέρωσης των μητρώων των δήμων με τα τετραγωνικά μέτρα που τυχόν δεν είχαν δηλωθεί στα ακίνητα, η οποία έληγε στις 30/06/2020.

Θυμίζουμε ότι με το νόμο 4647/2019 άρθρο 51, οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν πλέον να υποβάλουν δήλωση με τα ορθά στοιχεία έως και 31/08/2020 για τυχόν διαφοροποιήσεις που υπάρχουν στα τ.μ (π.χ. λόγω αυθαίρετης κατασκευής) χωρίς την επιβολή προστίμων για τη μη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και εισφορές από τις δηλώσεις του παραπάνω εδαφίου υπολογίζονται και οφείλονται μόνο από την 1/1/2020.

Επιχειρηματίες που έχουν οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό (2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136) και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήμο λόγω λήψης αποφάσεων των δημοτικών συμβουλίων, θα τις δουν να βεβαιώνονται αναδρομικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω οφειλές δύνανται να καταβληθούν τμηματικά σε 1 έως 120 δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 31/8/2020 προς τον Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήμου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθμό δόσεων.

Τυχόν επιβληθέντα πρόστιμα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.espa