Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία το σχολικό έτος 2022-2023

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τη λειτουργία όλων των εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας και θα έχει ισχύ μέχρι και 30 Ιουνίου 2023.

Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι προαιρετική σε όλες τις τάξεις, τους εκπαιδευτικούς, το υπόλοιπο προσωπικό και τους επισκέπτες.

Στους εκπαιδευτικούς παράλληλης στήριξης, στο Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό ή στο Σχολικό Νοσηλευτή και στα σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, καθώς και στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης συστήνεται χρήση προστατευτικής μάσκας.

Παραμένει η υποχρέωση για τη διενέργεια rapid test ή PCR test για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς και μελών Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π., το διοικητικό προσωπικό και το λοιπό προσωπικό, μία φορά την εβδομάδα πριν από την Τρίτη με δική τους δαπάνη έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση τους στο σχολείο.

Διαχείριση περιστατικών COVID-19

Σε περίπτωση που ένας/μία μαθητής/τρια εκδηλώσει συμπτώματα εντός της σχολικής μονάδας, τότε θα πρέπει να απομονωθεί σε καλά αεριζόμενο χώρο με επίβλεψη και να φορέσει απλή χειρουργική μάσκα. Μετά την αναχώρηση του/της μαθητή/τριας θα πρέπει να απολυμανθούν οι επιφάνειες και ο μαθήτης/τρια συστήνεται να κάνει test για COVID-19.

Εάν το test βγει αρνητικό, το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν χωρίς να απαιτείται προσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης.

Σε περίπτωση που κάποιος εκπαιδευτικός ή μέλος του Ε.Ε.Π-Ε.Β.Π. ή κάποιος από το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας εμφανίσει συμπτώματα, αποχωρεί από χώρο του σχολείο και διενεργεί test για τον COVID-19. Το σχολείο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του.

Εάν το test βγει θετικό και στις δύο περιπτώσεις τα επιβεβαιωμένα κρούσματα παραμένουν σε απομόνωση για πέντε ημέρες από την ημέρα που το test βγήκε θετικό. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα και ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών τότε μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο. Η επιστροφή γίνεται χωρίς να απαιτείται επίδειξη αρνητικού test ούτε ιατρικής βεβαίωσης. Όταν επιστρέψουν θα πρέπει να φορούν για πέντε ημέρες διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

Εκπαιδευτικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική για όλους ενώ συστήνεται στους καταρτιζόμενους Ι.Ε.Κ. ειδικής αγωγής.

Παραμένει η υποχρέωση για τη διενέργεια rapid test ή PCR test για τους μη εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς, το διδακτικό προσωπικό, το διοικητικό και το υπόλοιπο προσωπικό μία φορά την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση, πριν από την Τρίτη έως και 48 ώρες πριν από την προσέλευση τους στη δομή.

Σε περίπτωση που ο καταρτιζόμενος/εκπαιδευόμενος/μαθητευόμενος, καθώς και ο εκπαιδευτής ή μέλος του εκπαιδευτικού και διδακτικού προσωπικού της δομής εμφανίσει συμπτώματα αποχωρεί από χώρο της δομής και διενεργεί test για τον COVID-19. Η δομή συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της.

Εάν το test βγει θετικό και στις δύο περιπτώσεις τα επιβεβαιωμένα κρούσματα παραμένουν σε απομόνωση για πέντε ημέρες από την ημέρα που το test βγήκε θετικό. Εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα και ο πυρετός έχει υποχωρήσει πλήρως για ένα 24ωρο χωρίς τη χρήση αντιπυρετικών τότε μπορούν να επιστρέψουν. Η επιστροφή γίνεται χωρίς να απαιτείται επίδειξη αρνητικού test ούτε ιατρικής βεβαίωσης. Όταν επιστρέψουν θα πρέπει να φορούν για ακόμη πέντε ημέρες διπλή μάσκα ή μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας.

Φροντιστήρια, κέντρα ξένων γλωσσών, φορείς παροχής εκπαίδευσης και πιστοποίησης δεξιοτήτων, ξενόγλωσσα ινστιτούτων εκπαίδευσης και πάσης φύσεως συναφείς δομές

Η χρήση μάσκας είναι προαιρετική. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη του προσωπικού που δεν είναι πλήρως εμβολιασμένα ή δεν έχουν νοσήσει θα πρέπει να διενεργούν test για τον COVID-19 μία φορά την εβδομάδα με δική τους επιβάρυνση.

Κατά τη διεξαγωγή εξετάσεων, η είσοδος των εξεταζόμενων γίνεται χωρίς επίδειξη αρνητικού test ενώ οι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό θα πρέπει να έχουν διενεργήσει test με δική τους δαπάνη.espa