Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

 

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για τη στήριξη των εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν σε κλάδους, που πλήττονται από τον COVID-19, βάσει ΚΑΔ.

Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, των οποίων συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους με εντολή δημόσιας αρχής και για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο και εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020

Αναλυτικά

-Επιχειρήσεις- εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που πλήττονται σημαντικά και ανήκουν στους κλάδους του τουρισμού, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών και χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ, όπως φαίνονται στον παρακάτω πίνακα, μπορούν:
α. να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή.

β. να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας εργαζομένων τους.
οι παραπάνω αναστολές μπορούν να εφαρμοστούν για μέρος ή το σύνολο των εργαζομένων τους που έχουν προσληφθεί έως και την 10/08/2020, για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, και με ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες ανά μήνα και όχι μετά την 30/09/2020.

– Οι παραπάνω επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόζουν το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων για κάθε μήνα σταδιακά και για διαφορετικό αριθμό εργαζομένων, μέχρι και το 100% των εργαζομένων τους, ανά υπεύθυνη δήλωση στο ΕΡΓΑΝΗ.

– Οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων, οι οποίες είχαν τεθεί σε αναστολή πριν την 10/08/2020 και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, μπορούν να ξανά μπουν σε αναστολή και έως την 30/09/2020.

– Οι παραπάνω επιχειρήσεις, για όσο χρονικό διάστημα κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής των συμβάσεων εργασίας και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30/09/2020, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία των συμβάσεων εργασίας. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιήσει καταγγελίες, αυτές είναι άκυρες.

– Οι επιχειρήσεις που κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής, υποχρεούνται μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Αποζημίωση ειδικού σκοπού

– Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας είναι σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών της αναστολής με βάση υπολογισμού το ποσό των 534 ευρώ που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.
– Η αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.espa