Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δηλώσεις αναστολών & ορθών επαναλήψεων για Οκτώβριο, Νοέμβριο & Δεκέμβριο

 

Προθεσμίες υποβολών δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων των αναστολών συμβάσεων εργασίας από εργοδότες και εργαζομένους στο ΕΡΓΑΝΗ

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας μόνο για εργαζόμενους, για τους οποίους δεν έχει υποβληθεί δήλωση καθώς και ορθών επαναλήψεων για αύξηση και μόνο των διαστημάτων αναστολής των συμβάσεων εργασίας για τους μήνες ΟΚΤΩΒΡΙΟ – ΝΟΕΜΒΡΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020, εντός των παρακάτω προθεσμιών ανά μήνα, ως εξής:

Για τον μήνα Οκτώβριο 2020: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων από εργοδότες: από 7/1/2021 έως και 11/1/2021

Για τον μήνα Νοέμβριο 2020: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων από εργοδότες: από 12/1/2021 έως και 14/1/2021

Κατ’ εξαίρεση για τον μήνα Νοέμβριο, δίνεται η δυνατότητα σε όσες επιχειρήσεις – εργοδότες υπέβαλαν λανθασμένα τα δεδομένα του προσωπικού που προορίζονταν για αναστολής των συμβάσεων εργασίας αντί στο απαιτούμενο έντυπο «Δηλώσεις Αναστολής επιχειρήσεων/εργοδοτών» στο Ειδικό Έντυπο «ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΕΣ, ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ, ΜΗ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ», να προβούν σε υποβολή ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ του παραπάνω ειδικού εντύπου αποκλειστικά εντός των παραπάνω προθεσμιών για το μήνα Νοέμβριο.

Για τον μήνα Δεκέμβριο 2020: Προθεσμία υποβολής δηλώσεων & ορθών επαναλήψεων από εργοδότες: από 15/1/2021 έως και 18/1/2021

Υπενθυμίζουμε ότι για τους εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή ισχύουν τα εξής:

Μετά τη δήλωση της αναστολής της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη στο ΕΡΓΑΝΗ και εντός των παραπάνω προθεσμιών:

Οι εργαζόμενοι που κατά το παρελθόν έχουν υποβάλει δήλωση δεν απαιτείται να προβούν σε νέα δήλωση παρά μόνο αν επιθυμούν την τροποποίηση στοιχείων τους (π.χ. ΙΒΑΝ)

– ΜΟΝΟ οι εργαζόμενοι των οποίων η σύμβαση εργασίας τους τίθεται σε αναστολή για πρώτη φορά είναι απαραίτητο να προβούν σε υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης.

Υποβολή Μονομερών Δηλώσεων εργαζομένων

Δίνεται η δυνατότητα υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσης στους Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς. Οι Επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού, εγγεγραμμένοι στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο ΕΡΓΑΝΗ έως και 20/10/2020, καθώς οι ξεναγοί και τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μπορούν να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο αποκλειστικά από τις 7/1/2021 – 15/1/2021.espa