Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ειδική άδεια ασθενείας λόγω νόσησης από COVID-19

 

Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα που νοσήσουν από τον COVID-19, δικαιούνται να κάνουν χρήση ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης για χρονικό διάστημα έως 5 εργάσιμων ημερών, εφόσον η παροχή εξ αποστάσεως εργασίας δεν είναι εφικτή.

Για την χρήση της ειδικής άδειας ασθενείας αρκεί η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου και δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση. Δύναται να παρατείνεται ως κοινή άδεια ασθενείας μόνο κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης.

Σε περίπτωση χρήσης της ειδικής άδειας ασθενείας λόγω νόσησης, εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις ως προς τον τρόπο πληρωμής από τον εργοδότη και επιδότησής της από τον ασφαλιστικό φορέα του εργαζόμενου. Στη βεβαίωση του εργοδότη με τα στοιχεία της περιόδου αποχής από την εργασία βεβαιώνεται επιπροσθέτως ότι o εργαζόμενος δεν παρείχε την εργασία του εξ αποστάσεως.

Το επίδομα ασθενείας χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση του επιδόματος ασθένειας – ατυχήματος από τον e-ΕΦΚΑ και η απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου αντλείται από τον e-ΕΦΚΑ μέσω διαλειτουργικότητας με την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η οποία διαβιβάζει στον e-ΕΦΚΑ την ημερομηνία έναρξης νόσησης από COVID-19 του ασφαλισμένου με βάση τον ΑΜΚΑ του.

Σε περίπτωση που το επίδομα ασθενείας δεν χορηγείται μέσω της ηλεκτρονικής διαδικασίας, ο αιτών συνυποβάλλει την απόδειξη θετικού διαγνωστικού ελέγχου του ως δικαιολογητικό της αίτησής του.

Η παραπάνω ειδική άδεια χορηγείται στους εργαζόμενους λόγω νόσησης από κορωνοϊό, από την δημοσίευση του ν.4886/2022 (ΑΊ2), δηλαδή από 24/1/2022 και έως 15/4/2022.

 



espa