Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ: Πως δηλώνονται τα ωράρια

 

Εγκύκλιος με διευκρινίσεις σχετικά με τον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δημοσίευσε το υπουργείο.

Οι αιτήσεις ενδιαφέροντος πρέπει να υποβάλλονται μηνιαία από τις επιχειρήσεις-εργοδότες. Κατά την Α’ φάση υποβολής της αίτησης/δήλωσης, οι επιχειρήσεις θα δηλώσουν το ωράριο πλήρους απασχόλησης και το ωράριο μειωμένης απασχόλησης των εργαζομένων τους για το μήνα που εντάσσονται στο μηχανισμό, εναλλακτικά, με τους παρακάτω τρεις τρόπους:

Α. Με χρόνο αναφοράς την εβδομάδα

Στην περίπτωση αυτή, οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της μείωσης ωραρίου εργαζομένων ανά εβδομάδα, θα πρέπει η μείωση του χρόνου εργασίας να μην υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας. Η έναρξη και η οργάνωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας καθορίζονται από την επιχείρηση. Διευκρινίζεται ότι είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να μην εργάζονται όλες τις ημέρες εντός της εβδομάδας.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Εργαζόμενος με εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών σε 5ήμερη εργασία, με την μείωση ωραρίου κατά 50% του συμβατικού χρόνου, θα εργάζεται 20 ώρες.

Β. Με χρόνο αναφοράς ολόκληρο το μήνα

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες που επιθυμούν να κάνουν χρήση της μείωσης ωραρίου εργαζομένων ανά μήνα. Θα πρέπει να κάνουν τη δήλωση αρχή του μήνα για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης είτε τμηματική δήλωση για την κάθε εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση του χρόνου εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 50% των συμβατικών ωρών εργασίας το μήνα. Η οργάνωση του χρόνου εργασίας στην περίοδο αναφοράς καθορίζεται από τον εργοδότη.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Εργαζόμενος με μηνιαίο ωράριο 184 ωρών (23 εργάσιμες επί 8 ώρες), για όλο τον μήνα Ιούλιο, ήτοι από 1/7/2020 έως 31/7/2020.

Η επιχείρηση -εργοδότης μπορεί να επιλέξει:

– Να δηλώσει κατ’ ελάχιστον 92 ώρες (50%) μέσα στον μήνα ή

– Να υποβάλει 5 τμηματικές δηλώσεις ανά εβδομάδα, που αθροιζόμενες θα φέρουν ως αποτέλεσμα κατ’ ελάχιστον τις 92 ώρες του παραδείγματος.

Σε αυτή την περίπτωση το σύνολο των ωρών εβδομαδιαίως μπορεί να επιλεχθεί ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης. Προϋπόθεση είναι το σύνολο του μήνα να διατηρείται το σύνολο ωρών 92/184. ηλαδή:

Την 1η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 15 ώρες

Την 2η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 25 ώρες

Την 3η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 35 ώρες

Την 4η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 10 ώρες

Την 5η εβδομάδα μπορούν να δηλωθούν π.χ. 7 ώρες = Σύνολο 92/184 ώρες.

Ο τρόπος (Β) των τμηματικών αθροιζόμενων δηλώσεων εξυπηρετεί την περίπτωση που δεν είναι εφικτός από τον εργοδότη εξαρχής ο ακριβής προσδιορισμός της μείωσης του χρόνου εργασίας που θα αντιστοιχεί ανά εβδομάδα και το πώς αυτός θα κατανεμηθεί σε επίπεδο μήνα στο έντυπο Ε4: πίνακας προσωπικού – συμπληρωματικός ωραρίου.

Γ. Με χρόνο ένταξης οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός του μήνα αναφοράς

Ως προς τη διαδικασία, ισχύουν τα ανωτέρω που περιγράφονται στην περίπτωση 2 (με χρόνο αναφοράς ολόκληρο το μήνα). Δηλαδή οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν δήλωση στην αρχή οποιουδήποτε ορισμένου χρονικού διαστήματος (εντός του μήνα αναφοράς) και για όλη τη χρονική περίοδο ένταξης ή με περισσότερες τμηματικές-αθροιζόμενες δηλώσεις του συνόλου των συμβατικών ωρών εργασίας.

Ενδεικτικό παράδειγμα:

Εργαζόμενος με εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών και εργασία 5 ημερών εντάσσεται στο μηχανισμό μόνο για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020 (15 εργάσιμες ημέρες), δηλώνεται το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας γι’ αυτό το διάστημα π.χ. 120 ώρες και το σύνολο της αντίστοιχης μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα αυτό, που δεν μπορεί να είναι περισσότερο από 60 ώρες.

Η επιχείρηση-εργοδότης μπορεί να επιλέξει:

Να δηλώσει άπαξ την 13/7/2020 το σύνολο των συμβατικών ωρών εργασίας και το σύνολο της αντίστοιχης μείωσης ωρών εργασίας για το διάστημα από 13/7/2020 έως και 31/7/2020.

Να δηλώσει τμηματικά και αθροιστικά τη μείωση των ωρών εργασίας με τρεις δηλώσεις, μία ανά εβδομάδα, όπου την 1η εβδομάδα μπορεί να δηλωθούν π.χ. 30 ώρες, τη 2η εβδομάδα 20 ώρες και την 3η εβδομάδα 10 ώρες, αρκεί το άθροισμα να μας δίνει το σύνολο των 60 ωρών.

Η κατανομή των μειωμένων ωρών όλων των περιπτώσεων θα αποτυπώνεται  στο Ε4: πίνακας προσωπικού -συμπληρωματικός ωραρίου με προαναγγελία.espa