Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τηλεργασία για τον μήνα Νοέμβριο

 

Σύμφωνα με την απόφαση για τα μέτρα προστασίας κατά του κορωνοϊού που ισχύουν από την Τρίτη 3/11/2020, όλες οι επιχειρήσεις της χώρας θα πρέπει για τον Νοέμβριο να θέσουν σε τηλεργασία το 50% των εργαζομένων τους και να προσαρμόσουν το ωράριο εργασίας τους κατά την έναρξη και λήξη του.

Συγκεκριμένα:

Όλες οι επιχειρήσεις – εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν υποκατάστημα σε οποιαδήποτε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας, υποχρεούνται για τον Νοέμβριο, να εφαρμόζουν το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας (Τηλεργασία) στο 50% των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα.

Οι επιχειρήσεις -εργοδότες οφείλουν εντός 24ώρου από τη δημοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ (δηλαδή από σήμερα 3/11/2020) να προαναγγείλουν στο «ΕΡΓΑΝΗ»  την εξ αποστάσεως εργασία των εργαζομένων, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό, πριν την έναρξη της εργασίας τους, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης  επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€ στην επιχείρηση – εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ).

Επίσης το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται, υποχρεωτικά για τον Νοέμβριο, κατά την έναρξη και λήξη του με τέτοιο τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προσέρχονται και να αποχωρούν ανά μισή ώρα και εντός 2ώρου σε σχέση με την έναρξη και λήξη του ωραρίου τους, αντίστοιχα.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παραπάνω προσαρμοσμένου ωραρίου αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων.

Σε κάθε περίπτωση συνεχίζει να ισχύει η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία στο «ΕΡΓΑΝΗ», του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης, πριν την πραγματοποίησή τους. Η παραπάνω προσαρμογή ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας τους.espa