Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας μέσω ΕΡΓΑΝΗ για εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες

 

Μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, μπορούν οι εργοδότες να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση και να εκδίδουν την ειδική βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας για το προσωπικό τους.

Η βεβαίωση χορηγείται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο και θα πρέπει να εκδοθεί πριν την έναρξη της μετακίνησής του. Στη βεβαίωση πρέπει να αναγράφεται η ώρα έναρξης και η ώρα λήξης της μετακίνησης, σύμφωνα πάντα με το ωράριο εργασίας του εργαζομένου.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι με τους  κωδικούς taxisnet υποβάλλουν οι ίδιοι την Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας, πριν ξεκινήσουν την μετακίνησή τους.

Η ισχύς της βεβαίωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες.

Παρακάτω θα δείτε οδηγίες για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης στο ΕΡΓΑΝΗ.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ & ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

1.Για εργαζόμενους επιχειρήσεων

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

Είσοδος με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ για Κοινές επιχειρήσεις – Εργοδότες απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ.

2.Για προσωπικές βεβαιώσεις επιτηδευματιών

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (Αυτοαπασχολούμενου – Ελ. Επαγγελματία & Επιτηδευματία)
Είσοδος με στοιχεία ΟΠΣ ΕΦΚΑ για Εργοδότες – Ατομικές Επιχειρήσεις απογεγραμμένοι στον ΕΦΚΑ και κωδικούς TAXISNET για αυτοαπασχολούμενους, ελ. Επαγγελματίες και επιτηδευματίες μη απογεγραμμένους ως εργοδότες στον ΕΦΚΑ.

 espa