Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Υποχρεωτική Τηλεργασία για το 40% των εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις

 

Στο πλαίσιο λήψης μέτρων άμεσης εφαρμογής για την πρόληψη και τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19 στην Αττική ψηφίστηκαν οι εξής κανόνες που θα ισχύουν έως 4 Οκτωβρίου 2020:

α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά το σύστημα της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας (τηλεργασία), σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού των εργαζομένων, των οποίων η εργασία μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα.

Αναμένεται η δημοσίευση της απόφαση στο ΦΕΚ, από την οποία εντός εικοσιτετραώρου οι εργοδότες θα πρέπει να προαναγγείλουν στο «ΕΡΓΑΝΗ», την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ».

Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται πρόστιμο 3.000€ στην επιχείρηση, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπ. Εργασίας.

β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις  του ιδιωτικού τομέα προσαρμόζεται υποχρεωτικά με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός 2 ωρών να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι κατά την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους.

Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α’ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο «ΕΡΓΑΝΗ». Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.espa