Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr
 

Επιστρεπτέες προκαταβολές: Νέα παράταση για την καταβολή της πρώτης δόσης και της εφάπαξ πληρωμής

Επιστρεπτέες προκαταβολές: Νέα παράταση για την καταβολή της πρώτης δόσης και της εφάπαξ πληρωμής

 

Νέα παράταση για την περίοδο χάριτος με την πρώτη δόση να πρέπει να καταβληθεί έως 30 Ιουνίου 2022, (περίοδος χάριτος έως την 31η Μαΐου) και για την περίοδο κατά την οποία είναι η δυνατή η εφάπαξ καταβολή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, ως και την 31η Μαρτίου 2022. Η αποπληρωμή του ποσού γίνεται μέχρι και σε 60 ισόποσες άτοκες δόσεις.

Ποσά επιστροφής

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών πριν την 01/01/2019 που δεν έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 01/04/19-31/12/20 με θετικά ακαθάριστα έσοδα για το 2019, επιστρέφεται:

-Το 25% εάν η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2020 ξεπερνάει το 70% σε σχέση με τα έσοδα πωλήσεων του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020. και εφόσον τήρησαν την υποχρέωση επιπέδου απασχόλησης. ( Τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν χρειάζεται να πληρούν το κριτήριο με τις ζημίες προ φόρων).

-Το 33,3% της ενίσχυσης εφόσον η μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2020 ξεπερνάει το 30% και μέχρι 70% σε σχέση με τα έσοδα πωλήσεων του 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τήρησαν την υποχρέωση επιπέδου απασχόλησης. ( Τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.  και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν χρειάζεται να πληρούν το κριτήριο με τις ζημίες προ φόρων)

-Το 50% της ενίσχυσης για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και εφόσον τήρησαν την υποχρέωση επιπέδου απασχόλησης.

Για επιχειρήσεις με έναρξη εργασιών μετά την 01/01/2019 ή που έχουν ανοίξει υποκατάστημα από την 01/04/19-31/12/20 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα για το 2019, επιστρέφεται:

Το 25% εάν η μείωση των μείωση των εσόδων από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών 2020 ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα πωλήσεων του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων το 2020 και εφόσον τήρησαν την υποχρέωση επιπέδου απασχόλησης. ( Τα Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε.  και Κ.Τ.Ε.Λ. δεν χρειάζεται να πληρούν το κριτήριο με τις ζημίες προ φόρων)

Το 33,3% της ενίσχυσης για όλες τις υπόλοιπες επιχειρήσεις και εφόσον τήρησαν την υποχρέωση επιπέδου απασχόλησης.

 espa