Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr
 

Η πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας

Η πλατφόρμα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας

 

Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του e- ΕΦΚΑ θα πρέπει οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν το έτος 2023 έως την 31/1/2023.

Η δήλωση επιλογής της ασφαλιστικής κατηγορίας γίνεται για τους κλάδους της  κυρίας και επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχής σε ενιαία αίτηση η οποία ισχύει για όλο το έτος.

Επισημαίνεται πως οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δε θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής ή μεταβολής της ασφαλιστικής τους κατηγορίας θα παραμείνουν το έτος 2023 στην κατηγορία στην οποία ανήκαν και το προηγούμενο έτος.

Για την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας λαμβάνεται υπόψη η ιδιότητα του ασφαλισμένου:

– ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος

– νέος ελεύθερος επαγγελματίας – αυτοαπασχολούμενος

– αγρότης

– παράλληλη ασφάλιση

Πέρα από την επιλογή της ασφαλιστικής κατηγορίας έχει θεσπιστεί και η διαδικασία προσδιορισμού και εκκαθάρισης εισφορών για τους ασφαλισμένους που ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση. Αφορά μάλιστα το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και ασφαλισμένου, για όλους τους κλάδους ασφάλισης (δηλαδή υπέρ κύριας, επικουρικής και εφάπαξ καθώς και τις εισφορές υπέρ υγειονομικής περίθαλψης).

Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω ασφαλισμένοι ασκούν παράλληλα μισθωτή και μη μισθωτή απασχόληση καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στη μισθωτή απασχόληση με βάση τις ασφαλιστέες αποδοχές.

Όταν οι καταβληθείσες εισφορές είναι υψηλότερες των εισφορών που προκύπτουν από την ασφαλιστική κατηγορία καλύπτεται η υποχρέωση καταβολής εισφορών από τον ελεύθερο επαγγελματία. Κάθε ποσό εισφοράς πλέον της υποχρέωσης που προκύπτει από την ασφαλιστική κατηγορία προσμετράται κι αυξάνει τη μελλοντική συνταξιοδοτική παροχή.

Αν οι καταβληθείσες εισφορές από τη μισθωτή εργασία υπολείπονται της επιλεγμένης ασφαλιστικής κατηγορίας, τότε καλείται να καλύψει τη διαφορά ο ασφαλισμένος.

Με τη διαδικασία της εκκαθάρισης οι ασφαλισμένοι με μισθωτή απασχόληση είτε απαλλάσσονται τελείως από την υποχρέωση καταβολής εισφορών, είτε καλούνται να πληρώσουν σημαντικά χαμηλότερες εισφορές. Αυτό συμβαίνει επειδή μέρος των εισφορών της ασφαλιστικής κατηγορίας καλύπτεται από τις ήδη καταβληθείσες εισφορές μισθωτής απασχόλησης.

Τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα τα οποία πρέπει να καταβληθούν από τους ασφαλισμένους είναι αποτέλεσμα της διαφοράς μεταξύ της ασφαλιστικής κατηγορίας που επέλεξαν και των αποδοχών από μισθωτές υπηρεσίες για όσο διάστημα έχουν παράλληλη απασχόληση. Ακόμη λαμβάνεται υπόψη η υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για κάθε ασφαλισμένο, αφού διαφέρουν ανάλογα με το που ανήκουν (ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ).espa