Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Οι συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από τον Μάιο του 2016,οφείλουν να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους στον Ε.Φ.Κ.Α.

 

Ο Ε.Φ.Κ.Α. εναρμονίζει το καθεστώς συνταξιοδότησης μεταξύ παλαιών και νέων συνταξιούχων, οι οποίοι εργάζονται παράλληλα σύμφωνα με την νέα ανακοίνωση του.

Στην ανακοίνωση του ο Οργανισμός  υπενθυμίζει , με βάση τον νόμο 4670/2020 για τους νέους συνταξιούχους προβλέπεται η καταβολή του 70% της σύνταξης για όσο διάστημα παράλληλα εργάζονται, από 40% που προβλεπόταν πριν με βάση τον νόμο 4387/2016. Σε αυτόν τον νόμο υπήρχε και η πρόβλεψη για την αναπροσαρμογή της σύνταξης και καταβολή του 70% και στους παλαιούς συνταξιούχους που παράλληλα εργάζονται. Είχε δοθεί μάλιστα και μια μεταβατική περίοδος, η οποία εξέπνευσε στο τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Συνεπώς από 1η Μαρτίου ισχύει το ίδιο καθεστώς για όλους τους συνταξιούχους με παράλληλη εργασία, ανεξαρτήτως αν συνταξιοδοτήθηκαν πριν ή μετά τον Μάιο του 2016.

Με αυτήν την εφαρμογή των παραπάνω σημειώνονται στην ανακοίνωση του Ε.Φ.Κ.Α. και ορισμένες κατηγορίες συνταξιούχων, που αποτελούν εξαιρέσεις και θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξης ασχέτως απασχόλησης. π.χ. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, ων ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 κλπ.

Υπενθυμίζεται  πως μόνο οι παλαιοί συνταξιούχοι, που εργάζονται παράλληλα και δεν το έχουν δηλώσει μέχρι και σήμερα στον Ε.Φ.Κ.Α. καλούνται να το κάνουν στις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις 31 Μάιου. Δίνεται η δυνατότητα στους παράλληλα εργαζομένους συνταξιούχους να κλείσουν ηλεκτρονικό ραντεβού μέσω του ενιαίου αριθμού εξυπηρέτησης 1555. Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι οι οποίοι είχαν δηλώσει την απασχόληση τους δε χρειάζεται να τη δηλώσουν ξανά.

Όσοι δεν προσέλθουν μέχρι 31 Μάιου, για να δηλώσουν την παράλληλη εργασία τους κινδυνεύουν με πρόστιμο ίσο με 12 συντάξεις.

Η αναπροσαρμογή της σύνταξης φάνηκε για πρώτη φορά στις καταβολές των συντάξεων του Απριλίου για όσους ήδη έχουν δηλώσει την παράλληλη εργασία τους.