Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr
 

Πώς μπορούν οι ιδιώτες να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους λίγο πριν την λήξη του έτους

Πώς μπορούν οι ιδιώτες να μειώσουν τη φορολογία εισοδήματος τους λίγο πριν την λήξη του έτους

 

Μπορεί η ώρα των δηλώσεων του 2022 να αργεί ακόμα αλλά τώρα είναι η κατάλληλη εποχή , πριν ακόμα κλείσει το έτος οι προνοητικοί φορολογούμενοι να δουν την φορολογική τους κατάσταση και ενδεχομένως να κάνουν ενέργειες που χρειάζονται ώστε να αποφύγουν δυσάρεστες φορολογικές εκπλήξεις. Όπως λέμε στο Γραφείο Καράμπελα εδώ και χρόνια, κανείς φορολογούμενος δεν πρέπει να πληρώνει όσα δεν οφείλει, αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται πολλές φορές κανείς να προνοεί.

Παρακάτω θα δούμε μερικές “επαγγελματικές” κινήσεις που μπορεί να κάνει κάθε φορολογούμενος ώστε να διασφαλίσει ότι το εκκαθαριστικό του δεν θα έρθει αδίκως φουσκωμένο.

Αποδείξεις

Παγίδα στην οποία πέφτουν συχνά οι φορολογούμενοι αποτελεί το ποσό που θα πρέπει να συγκεντρώσουν σε πληρωμές με τραπεζικά μέσα και ανέρχεται σε 30% του εισοδήματος τους. Όλοι οι φορολογούμενοι που δεν καταφέρουν να συγκεντρώσουν το απαιτούμενο ποσό και δεν καλύπτονται από τις λίγες εξαιρέσεις θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρο ως ποινή. Ως μέτρο προφύλαξης κάθε φορολογούμενος μπορεί να βρει το ποσό που έχει ήδη συγκεντρώσει σε πληρωμές με κάρτες είτε από τις ψηφιακές  εφαρμογές των τραπεζών, είτε από την αναλυτική κατάσταση λαχνών της φορολοταρίας που υπάρχει στην ΑΑΔΕ. Ενδεχομένως η πραγματοποίηση συγκεκριμένων δαπανών πριν το τέλος της χρονιάς (δηλαδή πράγματα που θα πληρωθούν έτσι και αλλιώς τον Ιανουάριο) να είναι σωτήρια για ορισμένους.

Τεκμήρια διαβίωσης και συντήρησης και απόκτησης περιουσίας

Μια περίπτωση  που δημιουργεί υπερμεγέθη τεκμαρτά  εισοδήματα είναι το τεκμήριο συντήρησης ακίνητης περιουσίας , μιας και ο έλεγχος στις ΔOY ζητά να δει βεβαιώσεις διακοπής ρεύματος σε σπίτια που δηλώνονται ως κενά . Έτσι αν έχετε στην κατοχή σας την πατρογονική οικία σας στην ιδιαίτερη πατρίδα σας που χρησιμοποιείτε για μια εβδομάδα το Πάσχα ρισκάρετε να αποτυπωθείτε φορολογικά  ως ιδιοκτήτης πολυδάπανου εξοχικού.

Σε μια άλλη εκδοχή άτομα που έχουν βρεθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο με ακίνητα πολλών τετραγωνικών στην κατοχή τους, πιθανώς μέσω κάποιας κληρονομίας θα χρειαστεί να δικαιολογήσουν τεκμαρτά εισοδήματα για την συνολική κατοικία ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιούν ένα μικρό μέρος της.

Πέρα λοιπόν από το να διακόψει την ηλεκτροδότηση  για τα ακίνητα που είναι κενά οι φορολογούμενοι έχουν και άλλους τρόπους να ανακόψουν τα τεκμήρια συντήρησης των ακινήτων . Μπορούν πάντα να αποτυπώσουν τις παραχωρήσεις των ακινήτων τους ή τμημάτων των ακινήτων τους. Μεγάλη προσοχή χρειάζεται στην παραχώρηση τμήματος ακινήτου διότι υπάρχει σχετική διάταξη που προβλέπει πως το υπόλοιπο τμήμα του ακινήτου δεν μπορεί να δηλώνετε ως κενό.

Σε ότι αφορά I.X. αυτοκίνητα και σκάφη ο νομοθέτης παρέχει ως λύση την θέση τους σε ακινησία για τους μίνες που δεν χρησιμοποιούνται και με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η επιβάρυνση για τα οχήματα που πραγματικά δεν χρησιμοποιούνται.

Τεκμήρια απόκτησης περιουσίας

Συνήθως για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων όπως ακίνητων και οχημάτων απαιτούνται μεγαλύτερα κεφάλαια που οι φορολογούμενοι με το μέσω εισόδημα δεν μπορούν να τα καλύψουν με τα εισοδήματα ενός και μόνο έτους. Σε τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σημαντικό να αποτυπώνονται οι χρηματικές δωρεές που δίνουν γονείς σε παιδιά, παππούδες σε εγγόνια  ή και αντίστροφα , οι όποιες είναι υπό προϋποθέσεις  αφορολόγητες. Ιδιαιτέρως σημαντική λεπτομέρεια είναι οι δηλώσεις των δωρεών να υποβάλλονται εμπρόθεσμα αλλά και εντός του ιδίου φορολογικού έτους που θα καλύψει τεκμήρια.

Επίσης υπάρχουν έμμεσες δωρεές που και αυτές καλό είναι να δηλώνονται . Για παράδειγμα ένας παππούς που πληρώνει ο ίδιος το ενοίκιο του εγγονού , ενώ το μισθωτήριο είναι στο όνομα του αυτή η πράξη είναι άτυπη δωρεά που μπορεί να δηλωθεί.

Άρα δεν αρκεί απλώς να γίνει η δωρεά, ακόμα και αν δεν έχει φόρο θα πρέπει να δηλωθεί εντός τους έτους για να έχει φορολογικό αντίκτυπο.

Έκπτωση λόγω δωρεάς σε ιδρύματα και φορείς κοινωφελούς σκοπού

Το ποσό του φόρου μειώνεται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) επί των ποσών δωρεών προς φορείς που αναγνωρίζει το υπουργείο οικονομικών  , εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των εκατό (100) ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισοδήματος. Ειδικά για τις δωρεές προς τα κοινωφελή ιδρύματα και τις εγγεγραμμένες Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, το ποσό του φόρου μειώνεται κατά σαράντα τοις εκατό (40%) επί των ποσών δωρεών. Πολύ σημαντικό για να αναγνωριστούν οι φοροεκπτώσεις είναι τα  ποσά των δωρεών να κατατίθενται σε ειδικούς για τον σκοπό αυτόν λογαριασμούς τραπεζών που λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.

Έκπτωση για δαπάνες αναβάθμισης ακινήτων

Για τις δαπάνες που καταβάλλουν οι φορολογούμενοι για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση των κτιρίων τους, δικαιούνται τμηματική έκπτωση φόρου ύψους συνολικά 40% και συγκεκριμένα  10% για 4 έτη. Για τον υπολογισμό της έκπτωσης λαμβάνονται υπόψη μόνο οι δαπάνες για τις εργασίες, και όχι τα έξοδα για τις προμήθειες υλικών. Προϋπόθεση για να ισχύσει η φοροέκτπωση είναι να εκδοθούν τα νόμιμα παραστατικά και η εξόφληση τους να πραγματοποιηθεί με τραπεζικά μέσα.

Tip για έμπειρους επενδυτές  & επιχειρηματίες

Φορολογούμενοι με επενδύσεις σε τίτλους , ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, επιχειρηματίες με συμμετοχές σε επιχειρήσεις , ομολογιακά δάνεια και γενικότερα φορολογούμενοι με σύνθετο οικονομικό αποτύπωμα οφείλουν να απευθύνονται σε εξειδικευμένους φοροτεχνικούς για την συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης ώστε να αποτυπώσουν σωστά τις κινήσεις των κεφαλαίων.

 

Το παρόν έχει δημοσιευτεί στο insider.gr.espa