Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και Ιδιωτικού Συμφωνητικού μέσω gov.gr

 

Δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές προστέθηκαν στο gov.gr και αφορούν την Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου και Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού. Οι πολίτες βρίσκουν τις παραπάνω εφαρμογές ακολουθώντας την διαδρομή «Πολίτης και καθημερινότητα» à «Ψηφιακά έγγραφα gov.gr» στο gov.gr ή πατώντας εδώ : Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου    Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Πρόσβαση στις εφαρμογές έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που ενεργούν είτε για τον εαυτό τους, είτε ως νόμιμοι εκπρόσωποι νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας ή ως δικαστικοί συμπαραστάτες ή ως επίτροποι ανηλίκου.

Διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής βεβαίωσης εγγράφου
Οι πολίτες εισέρχονται στην εφαρμογή «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφου» και μεταφορτώνουν το έγγραφο σε μορφή pdf.

Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το όνομα του εκδότη τοποθετείται η ψηφιακή βεβαίωση της σύνταξης του εγγράφου από το φυσικό πρόσωπο (κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς του) και περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ του εκδότη.

Στο κάτω μέρος κάθε σελίδας του εγγράφου αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR και στο τέλος του εγγράφου αποτυπώνεται η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαδικασία έκδοσης Ψηφιακής βεβαίωσης Ιδιωτικού Συμφωνητικού

Εάν το έγγραφο εκδίδεται από πολλά φυσικά πρόσωπα, ο πρώτος κατά χρονική σειρά εκδότης εισέρχεται στην εφαρμογή, μεταφορτώνει το έγγραφο σε μορφή pdf και εισάγει στο ειδικό πεδίο της εφαρμογής το Ονοματεπώνυμο και τον ΑΦΜ των υπόλοιπων εκδοτών. Οι υπόλοιποι εκδότες πρέπει να εισέλθουν στην εφαρμογή, να επιλέξουν το υπό έκδοση ιδιωτικό έγγραφο και να επιβεβαιώσουν μέσω της ειδικής επιλογής την έκδοση του συμφωνητικού και από τους ίδιους.

Στο τέλος του εγγράφου και κάτω από το όνομα κάθε εκδότη εμφανίζεται η ψηφιακή βεβαίωση της σύνταξης του εγγράφου από τα φυσικά πρόσωπα που χρησιμοποίησαν την εφαρμογή (κατόπιν ηλεκτρονικής επαλήθευσης της ταυτότητάς τους) και περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και ο ΑΦΜ κάθε εκδότη.

Στο κάτω μέρος της κάθε σελίδας του εγγράφου αποτυπώνεται ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός επαλήθευσης σε αλφαριθμητική μορφή και σε μορφή QR. Στο τέλος του εγγράφου και μετά την αυθεντικοποίηση και την έκδοση του εγγράφου από τον τελευταίο, κατά χρονική σειρά εκδότη, αποτυπώνεται η εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Τα παραπάνω έγγραφα έχουν ίδια ισχύ με έγγραφα που φέρουν βεβαίωση γνησίου υπογραφής και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τους φορείς.

 

 

 espa