Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ακίνητα: έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ μέσω νέας πλατφόρμας και ο νέος ΚΑΔ βραχυχρόνιων μισθώσεων

 

Μέσα στην εβδομάδα αναμένεται η απόφαση της ΑΑΔΕ για την νέα πλατφόρμα ΕΝΦΙΑ μέσα από την οποία οι ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τα ακίνητα τους για φυσικές καταστροφές, επιβεβαιώνοντας τα στοιχεία τους θα κερδίσουν έκπτωση 10% στον φετινό ΕΝΦΙΑ. Επιπρόσθετα, έχει οριστεί ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) για τους ιδιοκτήτες που διαθέτουν για βραχυχρόνια μίσθωση από τρία ακίνητα και πάνω καθώς με βάση το νέο καθεστώς θα πρέπει να ανοίξουν βιβλία.

Έκπτωση 10% στον ΕΝΦΙΑ

Οι ασφαλιστικές εταιρείες έχουν ήδη διαβιβάσει στην ΑΑΔΕ τα στοιχεία των ασφαλιστήριων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων προκειμένου η έκπτωση 10% του ΕΝΦΙΑ να χορηγηθεί στους δικαιούχους για το έτος 2024.

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα εισέρχονται στην πλατφόρμα μόλις αυτή ανοίξει ώστε να πιστοποιήσουν αν τα στοιχεία που έχουν αναρτήσει οι ασφαλιστικές εταιρείες αντιστοιχούν στα ακίνητα τους και μόλις τα στοιχεία θα επικυρωθούν, η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει στην εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ.

Στις 25 Ιανουάριου ολοκληρώθηκε στην ΑΑΔΕ η διαβίβαση των στοιχείων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων κατοικίας φυσικών προσώπων, τα οποία καλύπτουν κινδύνους πυρκαγιάς, σεισμού και πλημμύρας, τα οποία ήταν σε ισχύ το 2023 καθώς και όσες ανανεώσεις ή τροποποιήσεις ασφαλιστήριων έχουν γίνει.

Τα στοιχεία των ασφαλιστηρίων συμβολαίων που διαβίβασαν οι ασφαλιστικές εταιρείες στην ΑΑΔΕ είναι :

1) o ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του λήπτη της ασφάλισης,

2) ο αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου,

3) η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ασφάλισης,

4) οι ασφαλιστικοί κίνδυνοι σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας που καλύπτει το συμβόλαιο,

5) το ασφαλισμένο κεφάλαιο που καλύπτει και τους τρεις ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα,

6) η διεύθυνση και η περιγραφή της ασφαλισμένης κατοικίας. Συγκεκριμένα: Νομός, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας, Ονομασία οδού ακινήτου, Όροφος, Επιφάνεια κυρίων και βοηθητικών χώρων και Έτος κατασκευής, εφόσον αναφέρονται στο συμβόλαιο,

7) ο μοναδικός αριθμός εγγραφής ασφαλιστηρίου.

Οι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων ακινήτων μπαίνοντας στην εφαρμογή θα χρειαστεί να επικυρώσουν τα αναγραφόμενα στοιχεία. Σε περίπτωση που η διάρκεια της ασφάλισης είναι μικρότερη του ενός έτους τότε η μείωση του ΕΝΦΙΑ προσαρμόζεται αναλογικά. Για παράδειγμα  για ασφάλιση διάρκειας 12 μηνών ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται 10%, για 9 μήνες  7,5%, για 6 μήνες  5% και για 3 μήνες 2,5%.

Επιπρόσθετα, αναφορικά με το τρέχον έτος όλες οι μεγάλες εταιρείες με κύκλο εργασιών άνω των 2 εκατ. ευρώ, είναι υποχρεωμένες να είναι ασφαλισμένες καθώς σε περίπτωση φυσικών καταστροφών, δεν θα αποζημιώνονται πλέον από το κράτος.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις

Οι φορολογούμενοι οι οποίοι διαθέτουν τρία ή περισσότερα ακίνητα για βραχυχρόνια μίσθωση θα πρέπει να αποκτήσουν ή να προσθέσουν νέο ΚΑΔ. Η συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτητών βάση του νέου φορολογικού καθεστώτος θα πρέπει να κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας με βάση τον ΚΑΔ: 55.20.11.06 “Υπηρεσίες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων μέσω των ψηφιακών πλατφορμών στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού”.

Οι ιδιοκτήτες που διαθέτουνε 3 ή περισσότερα ακίνητα  υποχρεούνται  πλέον να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές, τέλος επιτηδεύματος καθώς και ΦΠΑ, κοινώς θα υποχρεωθούν να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιπρόσθετα, το φορολογητέο εισόδημά τους για το 2024 θα υπολογισθεί με βάση τα τεκμήρια που ισχύουν για τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Η ΑΑΔΕ θα προχωρήσει σε μία σειρά από διασταυρώσεις στοιχείων σχετικά με τα ΑΦΜ των ιδιοκτητών, τους  Αριθμούς Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) καθώς και των μητρώων στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων. Κύριος στόχος των διασταυρώσεων θα είναι να  εντοπιστούν όσοι ενοικιάζουν πάνω από δύο ακίνητα με βραχυχρόνια μίσθωση και δεν έχουν αλλάξει το ΑΦΜ τους σε επαγγελματικό.

Επιπλέον, όλοι οι ιδιοκτήτες ή διαχειριστές ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του αριθμού των ακινήτων, υπόκεινται πλέον σε Τέλος Διαμονής Παρεπιδημούντων και σε Τέλος Ανθεκτικότητας στην Κλιματική Κρίση.espa