Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Άμεση μείωση του τέλους επιτηδεύματος για τους ελευθέρους επαγγελματίες

 

Από τις ελάχιστες θετικές αλλαγές που θεσπίστηκαν με τον νέο φορολογικό νόμο, είναι η μείωση του τέλους επιτηδεύματος κατά 50% στους επιτηδευματίες και τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα με άμεση εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2024 .

Συγκεκριμένα, με το πρόσφατο ψηφισθέν νομοσχέδιο, καθιερώθηκε η μείωση κατά 50% του τέλους επιτηδεύματος για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, και τα υποκαταστήματα που αυτοί συστήνουν ασχέτως του αν δηλώνουν εισοδήματα υψηλότερα από το ελάχιστο τεκμαρτό καθαρό εισόδημα όπως προέβλεπε το αρχικό προσχέδιο.

Συνεπώς, για τα εισοδήματα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2023, καθώς και στα επόμενα, ισχύουν τα εξής:

-Επιβολή τέλους επιτηδεύματος για τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα σε τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ (325€) ετησίως, αντί 650€ που ίσχυε.

-Επιβολή τέλους επιτηδεύματος τριακόσιων ευρώ (300€) ετησίως για κάθε υποκατάστημα, αν συστήνεται από επιτηδευματία και ασκούντα ελεύθερο επάγγελμα, αντί για 600€ που ίσχυε.

Σημειώνεται ότι, ως υποκατάστημα θεωρείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην Ελλάδα, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα.

Τέλος, να επισημανθεί ότι, η μείωση του τέλους επιτηδεύματος αφορά μόνο τους επιτηδευματίες και ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα (ατομικές επιχειρήσεις), και όχι τις εταιρείες.espa