Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αύξηση του Κατώτατου Μισθού: Όλες οι αλλαγές

 

Η απόφαση για τον νέο Κατώτατο Μισθό δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και ισχύει από την 1η Απριλίου 2024. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, ο νέος νόμιμος κατώτατος μισθός και το ημερομίσθιο καθορίζονται ως εξής:

– Για υπαλλήλους: 830€ ευρώ ανά μήνα.
– Για εργατοτεχνίτες: 37,07 ευρώ ανά ημέρα.

Η αύξηση αυτή του κατώτατου μισθού συνεπάγεται αύξηση εσόδων στον προϋπολογισμό του e-ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥΥ και ΔΥΠΑ, υπολογιζόμενη σε περίπου 219.6 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Επιπλέον, προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού των προαναφερθέντων φορέων, εκτιμώμενη σε περίπου 104.9 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λόγω αυξημένων ποσών πληρωμής επιδομάτων ανεργίας και άλλων επιδομάτων που σχετίζονται με τον Κατώτατο Μισθό.

Νέοι Φορολογικοί Κανονισμοί για τα Τέκνα: Αλλαγές στον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόσφατα σημαντικές αλλαγές στον φορολογικό κανονισμό που αφορούν τα τέκνα των εργαζομένων. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών (ΦΜΥ) και τη φορολογική επιβάρυνση που επιβάλλεται σε αυτούς που λαμβάνουν μισθό από εργοδότες που παρέχουν υπηρεσίες. Ας εξετάσουμε πώς αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν το φορολογικό καθεστώς για κάθε τέκνο. Ο αριθμός των παιδιών επηρεάζει το ποσοστό της έκπτωσης φόρου. Μπορείτε να δείτε όλες τις αλλαγές που επέρχονται από την αύξηση του κατώτατου μισθού αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

 

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑ

 

ΤΥΠΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΦΜΥ ΜΕΙΚΤΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
  ΦΜΥ ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ-ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

830

 

705.96

 

8,92

 

11.620

 

124,88

 

9.883,44

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ-ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ  

913

 

761,93

 

24,64

 

12.782

 

344,96

 

10.664,22

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ-ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

996

 

817,47

 

40,38

 

13.944

 

565,32

 

11.444,58

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΥΠΑΝΤΡΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙΑ-ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.079

 

871,80

 

57,54

 

15.106

 

805,56

 

12.205,20

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ-ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

913

 

770,51

 

15,86

 

12.782

 

222,04

 

10.787,14

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ-ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ  

996

 

826,25

 

31,60

 

13.944

 

442,40

 

11.567,50

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ-ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.079

 

880,58

 

48,76

 

15.106

 

682,64

 

12.328,12

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 1 ΠΑΙΔΙ-ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.162

 

934,92

 

65,91

 

16.268

 

922,74

 

13.088,88

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ-ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΑ  

913

 

786,23

 

0,14

 

12.782

 

1,96

 

11.007,22

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ-ΜΕ ΜΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ  

996

 

841,97

 

15,88

 

13.944

 

222,32

 

11.787,58

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ-ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.079

 

896,30

 

33,04

 

15.106

 

462,56

 

12.548,20

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΜΕ 2 ΠΑΙΔΙΑ-ΜΕ ΤΡΕΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.162

 

950,63

 

50,20

 

16.268

 

702,80

 

13.308,82

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ -ΧΩΡΙΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

913

 

761,73

 

24,64

 

12.782

 

344,96

 

10.644,22

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ -ΜΕ ΔΥΟ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.079

 

871,80

 

57,54

 

15.106

 

805,56

 

12.205,20

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΟΣ-ΧΩΡΙΣ ΠΑΙΔΙ -ΜΕ ΤΡΙΕΣ ΤΡΙΕΤΙΕΣ  

1.162

 

926,13

 

74,70

 

16.268

 

1.045,80

 

12.965,82espa