Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

e-ΕΦΚΑ: Διαδικασία και τρόποι καταβολής ασφαλιστικών εισφορών

 

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των μη μισθωτών ασφαλισμένων, ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολουμένων και αγροτών προκειμένου να επιλέγουν έγκαιρα τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών τους εισφορών (εξόφληση/ρύθμιση) και να διασφαλίζουν την διατήρηση δικαιωμάτων, όπως ασφαλιστική ικανότητα κλπ., ο e-ΕΦΚΑ ενημερώνει για τα παρακάτω:

– Η έκδοση των ειδοποιητηρίων τρεχουσών εισφορών διενεργείται το 2ο δεκαήμερο κάθε μήνα (για τις εισφορές του προηγούμενου ή και τυχόν αναδρομικών).

– Η ανάρτηση των ειδοποιητηρίων εισφορών διενεργείται στις αρχές του 3ου δεκαημέρου κάθε μήνα.

– Η προβλεπόμενη ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα.

– Εφόσον κατά τη μηνιαία επεξεργασία για την έκδοση των ειδοποιητηρίων, εντοπισθούν οφειλόμενες εισφορές του προηγούμενου ειδοποιητηρίου, αυτές αποτυπώνονται στο τρέχον ειδοποιητήριο ως «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» .

– Για την πλήρη εξόφληση των εισφορών, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των εμφανιζόμενων ποσών, «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» και «Πληρωτέο»» που εμφανίζονται στο ειδοποιητήριο.

– Οι «ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ» εξοφλούνται κατά προτεραιότητα και εφόσον δεν εξοφληθούν έως την έναρξη της μηνιαίας διαδικασίας έκδοσης ειδοποιητηρίων, βεβαιώνονται στο ΚΕΑΟ στις αρχές του 3ου δεκαημέρου με παράλληλη ανάρτηση Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μη Μισθωτών.

– Για τις βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ η ενημέρωση γίνεται από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, μετά από πιστοποίηση του ασφαλισμένου και μπορεί να γίνει εξόφληση ή ρύθμιση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Για δηλώσεις που αφορούν το έτος 2022 η ενημέρωση γίνεται στην Τοπική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ όπου ανήκει ο ασφαλισμένος.espa