Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επιτόπιοι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας για το 2024

 

Με νεότερη ανακοίνωση της ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας», γνωστοποιήθηκε η διενέργεια 67.700 επιτόπιων ελέγχων κατά το έτος 2024.

Απώτερος στόχος των ελέγχων, αποτελεί  η εποπτεία επιχειρήσεων αναφορικά με τη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στον χώρο εργασίας, την προστασία των εργαζομένων καθώς και  τη δραστική μείωση των εργατικών ατυχημάτων.

Αναλυτικότερα οι έλεγχοι ανά περιφέρεια :

1.ΈΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1 ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 2.250
2 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6.370
3 ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 3.899
4 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 4.382
5 ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2.856
6 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 1.445
7 ΚΡΗΤΗΣ 1.785
8 ΑΘΗΝΩΝ 5.299
9 ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 2.779
10 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 2.625
11 ΑΙΓΑΙΟΥ 2.653
ΣΥΝΟΛΟ 36.343
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ) ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 3.650
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 39.993

 

Οι ανωτέρω έλεγχοι αφορούν την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα των εργασιακών σχέσεων και ιδίως της αδήλωτης εργασίας, σε όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε:

-Επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας,
-Επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία
-Επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία και βρέθηκαν παραβατικές με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης
-Επιχειρήσεις που λειτουργούν σε εποχιακή βάση
-Κλάδους στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών
-Επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας
-Επιχειρήσεις και κλάδους με υψηλή συγκέντρωση ανήλικης εργασίας
-Κατασκευές-τεχνικά έργα

2.ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Α/Α ΠΕΡΙΦ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ
1 ΑΘΗΝΩΝ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΚΡΗΤΗΣ 6.500
2 ΠΕΙΡΑΙΑ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΑΙΓΑΙΟΥ 4.590
3 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ – ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 3.880
4 ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 3.820
5 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ 7.660
ΣΥΝΟΛΟ 26.450
6 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ) 1.257
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 27.707

 

Οι ανωτέρω έλεγχοι στοχεύουν στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στον τομέα της υγείας και ασφάλειας του εργαζομένου στον χώρο εργασίας. Οι επιτόπιοι έλεγχοι αφορούν όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με κύρια προτεραιότητα σε επιχειρήσεις που έχουν καταταχθεί στις κατηγορίες επικινδυνότητας Α και Β βαθμού:

-Κατασκευές-Τεχνικά Έργα

-Βιομηχανία Τροφίμων

-Επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία

-Επιχειρήσεις που απασχολούν διανομείς με δίκυκλο.espa