Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Λήξη ασφάλισης Μη Μισθωτών

 

Ορίζεται η διαδικασία λήξης ασφάλισης μη μισθωτών καθώς και η αυτεπάγγελτη λήξη από την αρμόδια υπηρεσία ΕΦΚΑ, μέσω νέας εγκυκλίου που δημοσιεύθηκε με θέμα την λήξη ασφάλισης μη μισθωτών.

Αναλυτικότερα:

Η ασφάλιση  ελεύθερων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών τίθεται σε υποχρεωτική λήξη την τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής όλων των ασφαλιστέων δραστηριοτήτων στη Φορολογική Διοίκηση.

Η αίτηση λήξης ασφάλισης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο www.efka.gov.gr, στο πεδίο «Λήξη ασφάλισης Μη Μισθωτών» ή διαφορετικά, με φυσική παρουσία στον ΕΦΚΑ μέχρι την δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από την διακοπή εργασιών.

Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση  ή υποβληθεί εκπρόθεσμη δήλωση, η υπηρεσία προβαίνει σε αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης σε όλους τους τομείς, στους οποίους είχε υπαχθεί ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλούνται από την ΑΑΔΕ.

Η αυτεπάγγελτη λήξη της υποχρεωτικής ασφάλισης πραγματοποιείται μετά την δέκατη (10η) ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα διακοπής εργασιών, ενώ ως ημερομηνία λήξης λαμβάνεται υπόψιν η τελευταία ημέρα του μήνα διακοπής εργασιών.

Εν συνεχεία, ακολουθεί αυτόματη ενημέρωση της ατομικής μερίδας του μη μισθωτού ασφαλισμένου με τη λήξη ασφάλισης και διακόπτεται η εισφορόδοτηση.espa