Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μείωση φόρου εισοδήματος για φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα

 

Με βάση την τροποποίηση του νόμου 5045/2023 που αφορά κυρίως τους φορολογουμένους με εξαρτώμενα τέκνα, επέρχεται μείωση φόρου εισοδήματος που ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

1)777 ευρώ για φορολογουμένους χωρίς τέκνα

2)900 ευρώ για  φορολογουμένους με ένα εξαρτώμενο τέκνο

3)1.120 ευρώ για φορολογουμένους με δύο εξαρτώμενα τέκνα

4)1.340 ευρώ για φορολογουμένους με τρία εξαρτώμενα τέκνα

5)1.580 ευρώ για φορολογουμένους με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα

6)1.780 ευρώ για φορολογουμένους με πέντε εξαρτώμενα τέκνα

Η μείωση φόρου αυξάνεται κατά 220 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο μετά το πέμπτο. Ακόμη, αν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών που αναγράφονται παραπάνω, τότε ημείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.espa