Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των διανομέων

 

Η απόφαση που εκδόθηκε σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των διανομέων, αναφέρεται σε επιχειρήσεις στις οποίες οι εργαζόμενοι κατά την εργασία τους χρησιμοποιούν μοτοποδήλατο ή μοτοσικλέτα ιδιοκτησίας του εργοδότη ή των ίδιων των εργαζομένων, με σκοπό τη μεταφορά ή διανομή αντικειμένων.

Όσον αφορά τους εργοδότες, είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η υγεία των εργαζομένων τους καθ’ όλη την διάρκεια του ωραρίου τους. Για τα οχήματα τα οποία διαθέτουν οι επιχειρήσεις, θα πρέπει να υφίστανται και να είναι σε ισχύ όλα τα νόμιμα έγγραφα (άδεια οχήματος, ασφάλεια, ΚΤΕΟ, τέλη κυκλοφορίας), καθώς και να τηρούνται οι προβλεπόμενες επισκευές και συντηρήσεις. Ο έλεγχος πρέπει να γίνεται στα παρακάτω:

-Φρένα
-Ελαστικά
-Φώτα, καθρέφτες, φλας
-Αναρτήσεις
-Στάθμη υγρών
-Σύστημα διεύθυνσης οχήματος

Σημειώνεται ότι, για οποιαδήποτε δυσλειτουργία ή βλάβη του οχήματος, οι εργαζόμενοι οφείλουν να ενημερώνουν άμεσα τον εργοδότη τους, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες με δική του μέριμνα.

Επιπλέον, οι εργοδότες  θα πρέπει να παρέχουν στους εργαζομένους ειδικό εξοπλισμό, κατάλληλο για την εκάστοτε εποχή, ο οποίος περιλαμβάνει:

-Προστατευτικό κράνος,
-Πανωφόρι και παντελόνι
-Ολόσωμο αδιάβροχο
-Γάντια
-Ανακλαστικό γιλέκο
-Αδιάβροχα παπούτσια

Τα παραπάνω είδη εξοπλισμού προστασίας χορηγούνται από τον εργοδότη δωρεάν και πρέπει να προορίζονται για προσωπική χρήση, σύμφωνα και με τη σωματοδομή του κάθε εργαζόμενου. Σε περίπτωση που απαιτείται χρησιμοποίηση εξοπλισμού προσωπικής προστασίας από περισσοτέρους εργαζομένους, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ώστε να μη τίθεται οποιοδήποτε ζήτημα υγείας ή υγιεινής στους διάφορους χρήστες.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι, πως ο εργοδότης θα πρέπει να μεριμνά για την ικανοποιητική κατάσταση του εξοπλισμού που αναφέρθηκε πιο πάνω, διενεργώντας όλες τις απαραίτητες συντηρήσεις και καθαρισμούς, καθώς και να τα αντικαθιστά σε περίπτωση φθοράς ή λήξης του χρόνου χρήσης τους. Επίσης, θα πρέπει να φροντίζει για τη φύλαξή τους σε χώρο με καλές συνθήκες καθαριότητας και υγιεινής.

Για τις ψηφιακές πλατφόρμες ισχύει ότι ορίζονται ως οι «εργοδότες», ενώ όσοι παρέχουν υπηρεσίες ορίζονται ως «εργαζόμενοι» και ισχύουν όλα τα παραπάνω.

Τέλος, οι εργοδότες έχουν την υποχρέωση να επιβλέπουν την ορθή εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, καθώς και να ζητούν τη γνώμη των εργαζομένων τους διευκολύνοντας τη συμμετοχή τους στο πλαίσιο όλων των ζητημάτων που συνδέονται με τη ασφάλεια και την υγεία στην εργασία. Επισημαίνεται ότι, σε περιπτώσεις ακραίων καιρικών συνθηκών (καύσωνας, υπερβολικό ψύχος κ.λπ.), ο εργοδότης υποχρεούται να εφαρμόζει τα ειδικότερα μέτρα και τις εγκύκλιες οδηγίες.

 espa