Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Νέες υποχρεώσεις για τους κατόχους Airbnb από 1/1/2024

 

Από 1/1/2024 επιβάλλεται το Τέλος ανθεκτικότητας και τέλος παρεπιδημούντων σε όλα τα ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης είτε μέσω κάποιας πλατφόρμας είτε εκτός βάσει της νομοθεσίας. Δείτε παρακάτω όλες τις λεπτομέρειες για εκάστη υποχρέωση

1.ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΕΠΙΔΗΜΟΥΝΤΩΝ

Τo τέλος διαμονής παρεπιδημούντων, το οποίο δηλώνεται σε όλες τις βραχυχρόνιες μισθώσεις (ανεξαρτήτως πλήθους ακίνητων), αντιστοιχεί σε ποσοστό 0.5% επί των εσόδων των βραχυχρονίων μισθώσεων, βαρύνει τον διαμένοντα και καταβάλλεται υπέρ της τοπικής αυτοδιοίκησης μέχρι την ορισμένη βάσει νόμου ημερομηνία.

Παράδειγμα αν έχουμε έσοδα 20.000*0,5 % το τέλος που προκύπτει είναι 100 ευρώ.

Πότε υποβάλλεται η Δήλωση απόδοσης του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων ;

Η προθεσμία για την εμπρόθεσμη υποβολή του τέλους:

-Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από τον μήνα ή το τρίμηνο αναφοράς αναλόγως αν η επιχείρηση που υπόκεινται σε Φ.Π.Α. τηρεί διπλογραφικά ή απλογραφικά βιβλία αντίστοιχα.
-Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα που ακολουθεί κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών Απριλίου, Ιουλίου, Οκτωβρίου και Ιανουάριου επομένου έτους για τους μη υπόχρεους σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ. Η δήλωση υποβάλλεται από τις επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα στον ίδιο χρόνο που προβλέπεται η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για όσους χρησιμοποιούν απλογραφικό λογιστικό σύστημα.

Διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται υποχρέωση υποβολής μηδενικής δήλωσης.

Κυρώσεις:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης ή μη καταβολής των τελών εντός των προθεσμιών επιβάλλεται εις βάρος του υπόχρεου προσαύξηση ίση 2% του τέλους που δεν καταβλήθηκε για κάθε μήνα καθυστέρησης αλλά δεν επιβάλλεται πρόστιμο εκπροθέσμου, ούτε και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής καθώς η δήλωση αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΚΦΔ.

2.ΤΕΛΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται υπέρ του δημοσίου, το οποίο αντικαθιστά τον φόρο διαμονής, ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, βαρύνει τον διαμένοντα και επιβάλλεται μετά τη διαμονή του στο κατάλυμα και πριν από την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση».

Πότε υποβάλλεται η Δήλωση απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας;

Το τέλος αυτό αποδίδεται από όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μισθώνουν ακίνητα μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης (ανεξαρτήτως αριθμού ακίνητων) με μηνιαίες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της έκδοσης κάθε «ειδικού στοιχείου – απόδειξης είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση», δηλαδή, από την ημερομηνία αναχώρησης του διαμένοντος

Το ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση και πως εκδίδεται;

Το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

-ημερομηνία έκδοσης
-επωνυμία
-διεύθυνση και ΑΦΜ της εκδούσας επιχείρησης ή ΑΦΜ του φυσικού προσώπου σε περίπτωση κάτω των 2 ακίνητων
-ονοματεπώνυμο διαμένοντα προς τον οποίο εκδίδεται
-ημερομηνίες που αφορά η διαμονή και το συνολικό ποσό του τέλους
-τον αριθμό και την ημερομηνία του παραστατικού (απόδειξη, τιμολόγιο) που εκδόθηκε για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» εκδίδεται προς τον διαμένοντα στο δωμάτιο. Στην περίπτωση περισσότερων διαμενόντων στο ίδιο δωμάτιο το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση» δύναται να εκδίδεται σε έναν εξ αυτών, δύναται ακόμα να εκδίδεται και συγκεντρωτικά, όταν το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση αφορά τη χρήση περισσότερων του ενός δωματίων ή διαμερισμάτων και το παραστατικό (απόδειξη, τιμολόγιο) για τη συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκδίδεται για το σύνολο των δωματίων ή διαμερισμάτων προς έναν εκ των διαμενόντων ή προς τρίτο.

Αξίζει ακόμα να σημειωθεί πως το «ειδικό στοιχείο – απόδειξη είσπραξης τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση»

-δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
-το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών διαμονής
-σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών ημιδιαμονής, το τέλος επιβάλλεται πλήρες και δεν επιμερίζεται/διαιρείται.

Υπολογισμός του τέλους ανθεκτικότητας ανά μήνα υποχρέωσης

Το τέλος ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΡΤΙΟΣ ΕΩΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΕΩΣΗ /ΜΕΡΑ
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
1-2 αστέρων 1,50 €
3 αστέρων 3,00 €
4 αστέρων 7,00 €
5 αστέρων 10,00 €
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα : 1,50 €
Ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 1,50 €
Μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 10,00 €
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 10,00 €

 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΕΩΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΤΥΠΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΧΡΕΩΣΗ /ΜΕΡΑ
Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα:
1-2 αστέρων 0,50 €
3 αστέρων 1,50 €
4 αστέρων 3,00 €
5 αστέρων 4,00 €
Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα : 0,50 €
Ακίνητα που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 0,50 €
Μονοκατοικίες άνω των 80 τ.μ. που διατίθενται μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης 4,00 €
Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες επαύλεις (βίλες) 4,00 €

 

Κυρώσεις:

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης, ανακριβούς ή μη υποβολής της δήλωσης απόδοσης του τέλους ανθεκτικότητας στην κλιματική κρίση επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 54 του ΚΦΔ καθώς τόκο εκπρόθεσμης καταβολής του άρθρου 53 του ίδιου νομού.espa