Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Oι προθεσμίες των φορολογικών δηλώσεων

Χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά; Και προθεσμίες (Τελ. Ενημέρωση 22/04/2020)

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις προθεσμίες των δηλώσεων για κάθε ειδική περίπτωση καθώς και αν η δήλωση υποβάλλετε ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα.

 

Ο γενικός κανόνας λέει ότι όλες οι δηλώσεις εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή το παραπάνω το κρίνει ο προϊστάμενος της εφορίας τότε η δήλωση μπορεί να υποβληθεί χειρόγραφα. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο.

Πίνακας προθεσμιών

-
Τρόπος
Προθεσμία
Δικαιολογητικά
-
Όλες οι δηλώσεις
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
30/6/2020
Δικαιολογητικά
-
-
Οι δηλώσεις όσων συμμετέχουν σε εταιρείες με απλογραφικά βιβλία
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
15/7/2020
Δικαιολογητικά
-
-
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων για τα εισοδήματά του φορολογικού 2019
Τρόπος
Χειρόγραφα
Προθεσμία
31/12/2020
Δικαιολογητικά
Δήλωση θανάτου πριν την 31/12
-
Δηλώσεις με επιφύλαξη
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
εκάστοτε προθεσμία
Δικαιολογητικά
Δικαιολογητικα σε 30 μέρες στη Δ.Ο.Υ
-
Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές ΔΦΕ 2015-2019
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
-
Δικαιολογητικά
-
-
Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι 2014
Τρόπος
Χειρόγραφα
Προθεσμία
-
Δικαιολογητικά
-
-
Κάτοικοι εξωτερικού που μετέβαλλαν την φορολογικη κατοικία τους στο 2019
Τρόπος
Ηλεκτρονικά
Προθεσμία
31/12/2020
Δικαιολογητικά
-
-
Ανήλικα τέκνα με υποχρέωση υποβολής Ε3
Τρόπος
Χειρόγραφα
Προθεσμία
30/6/2020
Δικαιολογητικά
-


espa