Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ποια επιδόματα δεν δικαιούνται άτομα χωρίς ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΦΚΑ

 

Ελεύθεροι επαγγελματίες, ανεξαρτήτως φύλλου, και αγρότες που δεν μπόρεσαν να εξοφλήσουν τα χρέη τους προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για το 2024, αντιμετωπίζουν σημαντικές συνέπειες. Η αδυναμία τους να ανανεώσουν την ασφαλιστική τους κάλυψη οδηγεί στην απώλεια διάφορων οικονομικών παροχών και επιδομάτων. Αυτές περιλαμβάνουν:
-Επίδομα ασθενείας για την περίοδο ανάρρωσης
-Επίδομα μητρότητας για γυναίκες που γεννούν (διατίθεται είτε σε αυτές προσωπικά είτε μέσω της ασφάλισης του συζύγου τους)
-Οικονομική ενίσχυση σε περίπτωση αναπηρίας ή αδυναμίας εργασίας
-Συνεισφορά στην αγορά φαρμάκων, διαγνωστικών εξετάσεων και νοσηλευτικής φροντίδας

Ελεύθερες επαγγελματίες γυναίκες ή αγρότισσες, είτε είναι προσωπικά ασφαλισμένες στον ΕΦΚΑ, είτε ως εξαρτώμενα μέλη μέσω της ασφάλισης του συζύγου τους, αντιμετωπίζουν προβλήματα εάν δεν έχουν πληρώσει ή δεν έχουν ρυθμίσει τα χρέη τους προς τον οργανισμό. Αυτό έχει συνέπειες στα δικαιώματα που έχουν σχετικά με διάφορες παροχές και ιδιαίτερα το επίδομα μητρότητας. Συγκεκριμένα:
-Εάν έχουν απλήρωτες ή αρρύθμιστες οφειλές στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούν να λάβουν το επίδομα μητρότητας. Αυτό το επίδομα καταβάλλεται για εννέα μήνες μετά τη γέννα και αντιστοιχεί στο ποσό του κατώτατου μισθού.

Σε περίπτωση ζευγαριού ελεύθερων επαγγελματιών, αν μόνο η γυναίκα έχει ανεξόφλητες εισφορές και υπάρξει η περίπτωση γέννησης ενός παιδιού, η ίδια δεν θα μπορεί:
-Να λάβει το επίδομα μητρότητας
-Να μεταβιβάσει το δικαίωμα λήψης του επιδόματος στον πατέρα για επτά μήνες, όπως θα επέτρεπε η νομοθεσία
Αντίστοιχα, αν ο σύζυγος έχει ανεξόφλητες εισφορές και όχι η γυναίκα, το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα, αλλά δεν μπορεί να μεταβιβαστεί στον πατέρα λόγω της νομοθεσίας που απαιτεί την εξόφληση των εισφορών για τη μεταβίβαση του δικαιώματος.

Για τους αγρότες που δεν έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς τον ΕΦΚΑ, οι συνέπειες περιλαμβάνουν:
-Αδυναμία συμμετοχής σε προγράμματα επιδοτούμενων διακοπών μέσω της Αγροτικής Εστίας.
-Μη δυνατότητα λήψης έκτακτης ετήσιας ειδικής ενίσχυσης για μητέρες με 2 έως 4 παιδιά (στις μητέρες με 2 παιδιά επεκτείνεται φέτος το εφάπαξ επίδομα).
Για να λάβουν τα επιδόματα, οι αγρότισσες πρέπει να διατηρούν ενεργή την ασφαλιστική τους ικανότητα, πληρώνοντας τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. Τα ποσά των επιδομάτων για μητέρες χωρίς ασφαλιστική κάλυψη που κινδυνεύουν να χαθούν είναι:
-300 ευρώ για ένα παιδί
-500 ευρώ για δύο παιδιά
-700 ευρώ για τρία παιδιά
-1.000 ευρώ για τέσσερα ή και περισσότερα παιδιά

Για να διασφαλίσουν οι επαγγελματίες και οι αγρότες (άνδρες και γυναίκες άμεσα ασφαλισμένοι) τις ασφαλιστικές τους παροχές και τα επιδόματα, απαιτείται:
-Να έχουν τουλάχιστον 2 μήνες ασφάλισης το προηγούμενο έτος
-Να έχουν πληρώσει τις απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές

Σε περίπτωση οφειλών, η ασφαλιστική κάλυψη ανανεώνεται μηνιαίως αν η οφειλή έχει εξοφληθεί ή έχει ρυθμιστεί σε δόσεις, με την προϋπόθεση ότι οι δόσεις πληρώνονται εγκαίρως.

Αναφορικά με τις οφειλές:
Οι μικροοφειλέτες κινδυνεύουν να χάσουν πολλαπλάσια ποσά από επιδόματα σε σχέση με το ποσό της οφειλής τους. Οι παραπάνω περιπτώσεις δείχνουν τη σημασία της τακτικής εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών, ώστε να μην επηρεαστούν αρνητικά οι παροχές και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.espa