Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Σταματούν ορισμένες μεταβολές στο μητρώο της εφορίας για τις Ανώνυμες Εταιρίες

 

Από την Τετάρτη 11/10/2023, η ΑΑΔΕ θέτει σε λειτουργία την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου με τις μεταβολές των Ανώνυμων Εταιρειών, μέσω συνεργασίας με το ΓΕΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).

Αυτό το οποίο αλλάζει είναι ότι δεν απαιτείται πλέον η υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων μητρώου των Α.Ε. για μεταβολές που αφορούν:
-το μετοχικό κεφάλαιο
-τη λήξη της διάρκειας
-την επωνυμία
-την εκπροσώπηση και την κατάσταση του νομικού προσώπου,
αφού από εδώ και στο εξής τα δεδομένα που καταχωρούνται στο ΓΕΜΗ αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα, και έτσι ενημερώνεται αυτόματα το Φορολογικό Μητρώο. Τα νομικά πρόσωπα, λαμβάνουν με email από την ΑΑΔΕ ενημέρωση σχετικά με την επιτυχή καταχώρηση του συνόλου ή μέρος των μεταβολών του.

Αν για οποιοδήποτε λόγο, το νομικό πρόσωπο δεν λάβει την αυτόματη ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου, τότε η εταιρεία ενημερώνεται με email  για την ανάγκη υποβολής δήλωσης μεταβολής.

Πλέον, οι εταιρείες, δεν έχουν υποχρέωση δήλωσης μεταβολής εργασιών, ούτε για μεταβολές που αφορούν στον διακριτικό τίτλο και στο είδος των μετοχών τους, εφόσον τις πληροφορίες αυτές θα τις αναζητά η ΑΑΔΕ απευθείας στην ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ.espa