Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τα νέα πρότυπα «βασικών όρων εργασίας» & «ατομικής σύμβασης εργασίας»

 

Με νεότερη ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας αναρτήθηκαν στο ΦΕΚ το πρότυπο «Βασικών Όρων Εργασίας», καθώς και το πρότυπο «Ατομικής Σύμβασης Εργασίας» που προβλέπονται στον πρόσφατο εργασιακό νόμο, για την διαδικασία πρόσληψης των εργαζομένων.

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον νέο εργασιακό νόμο, η αναγγελία έναρξης εργασίας θα πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη «Δήλωση Βασικών Όρων Εργασίας». Το επισυναπτόμενο αρχείο δύνανται να υποβληθεί:

α. με επισυναπτόμενο αρχείο ιδιοχείρως υπογεγραμμένο από εργοδότη και εργαζόμενο ή

β. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή εργοδότη και εργαζόμενου ή

γ. με επισυναπτόμενο αρχείο υπογεγραμμένο με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της «Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης» (gov.gr-ΕΨΠ) ή

δ . με ψηφιακή αποδοχή μέσω του πληροφοριακού συστήματος «MyErgani».

Επιπλέον, από 01.03.2024 , υποχρεωτική θα αποτελεί και η ανάρτηση της έγγραφης ατομικής σύμβασης εργασίας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, εντός 7 ημερών από την ημερομηνία έναρξης εργασίας του εργαζομένου. Η ατομική σύμβαση εργασίας πρέπει να είναι υπογεγραμμένη και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη με τους εξής τρόπους:

α. ιδιοχείρως ή

β. με εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή

γ. με ψηφιακή βεβαίωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ)

Κάθε μεταβολή που επέρχεται στους βασικούς όρους εργασίας πρέπει να αποτυπώνεται αντίστοιχα και στην ατομική σύμβαση, χωρίς να απορρέει υποχρέωση ανάρτησης της τροποποιημένης ατομικής σύμβασης, εκτός από την περίπτωση μετατροπής πλήρους σε μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση.espa