Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Τι να προσέξω όταν αγοράζω Ι.Χ.: Όλοι οι φόροι και τέλη

 

Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μια σημαντική απόφαση. Πέραν από τους λοιπούς παράγοντες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν και αρκετοί φόροι που συνοδεύουν τα αυτοκίνητα. Παρακάτω, σας παραθέτουμε τι ισχύει σήμερα, τον Μάρτιο του 2024 για τους φόρους, καθώς και τι πρέπει να προσέχετε σε ενδεχόμενη αγορά.

Τα αυτοκίνητα έχουν μια σειρά φόρων, αυτοί είναι α) τα τέλη κυκλοφορίας, β) τα τεκμήρια, γ) ο φόρος πολυτελείας.

α) Τέλη κυκλοφορίας

Τα τέλη κυκλοφορίας είναι από τα  βασικότερα έξοδα ενός αυτοκινήτου, ειδικά τα παλαιότερα μοντέλα ορισμένα από τα οποία επιβαρύνουν με εκατοντάδες ευρώ τον ιδιοκτήτη τους προκειμένου να κυκλοφορεί το όχημα. Μια εναλλακτική λύση, είναι  ο ιδιοκτήτης του οχήματος να θέσει το όχημα σε ακινησία για το διάστημα που δεν το κινεί, για το οποίο δίνεται η δυνατότητα πληρωμής των τελών κυκλοφορίας με τον μήνα. Σε περίπτωση που κάποιος θελήσει να αγοράσει ένα  μεταχειρισμένο σε ακινησία, δεν θα πληρώσει το ποσό για όλο το έτος, αλλά για τους μήνες που απομένουν.

Πόσο θα πληρώσω για τέλη κυκλοφορίας;
Όσα αυτοκίνητα είχαν ταξινομηθεί στην Ελλάδα μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2010, πληρώνουν τέλη κυκλοφορίας με βάση τον κυβισμό τους.
Όσα αυτοκίνητα  κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, πληρώνουν τέλη βάσει των εκπομπών CO2 που αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ από αυτά απαλλάσσονται πλήρως όσων οι εκπομπές είναι κάτω από 90 CO2 ή 122 g/km, αναλόγως και της χρονολογίας τους.
Παρακάτω ακολουθούν οι πίνακες με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν σε κάθε αυτοκίνητο, καθώς και παραδείγματα με τον τρόπο υπολογισμού, ανάλογα με την ακριβή ημερομηνία ταξινόμησης και τα χαρακτηριστικά του (κυβισμό ή εκπομπές CO2):

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.11.2010 έως 31.12.2020
Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια C02 ανά χιλιόμετρο) που αναγράφονται στην άδεια του οχήματος, πολλαπλασιάζοντας τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.
Παράδειγμα: Αν το αυτοκίνητό σας εκπέμπει 160 g CO2/km, τότε τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν είναι: 160 x 1,85 € = 296 €.

Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

Εκπομπές CO2 (g/km) Κόστος (€/γραμ.)
0 – 90 0
91 – 100 0.90
101 – 120 0.98
121 – 140 1.20
141 – 160 1.85
161 – 180 2.45
181 – 200 2.78
201 – 250 3.05
251 και άνω 3.72

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.1.2021 και μετά.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις τιμές εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο), σύμφωνα με την Παγκοσμίως Εναρμονισμένη Διαδικασία Δοκιμής Ελαφρών Οχημάτων (Worldwide Light Test Procedure/WLTP), όπως αναγράφονται στην άδεια του οχήματος. Πολλαπλασιάζοντας τους ρύπους CO2 που αναγράφονται στην Άδεια Κυκλοφορίας του αυτοκινήτου επί την αντίστοιχη τιμή ανά μονάδα ρύπου CO2.
Παράδειγμα: Αν το αυτοκίνητό σας εκπέμπει 140g CO2/km, τότε τα τέλη κυκλοφορίας που του αντιστοιχούν είναι: 140 x 0,70 € = 98€.

Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

Εκπομπές CO2 (g/km) Κόστος (€/γραμ.)
0 – 122 0
123-139 0.64
140-166 0.70
167-208 0.85
209-224 1.87
225-240 2.20
241-260 2.50
261-280 2.70
281 και άνω 2.85

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά έως 31.12.2000.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυλινδρισμό (κυβικά εκατοστά) του κινητήρα.

Ταξινόμηση έως 31.12.2000

Κυβισμός (cc) Κόστος (€)
0-300 22
301-785 55
786-1071 120
1072-1357 135
1358-1548 225
1549-1738 250
1739-1928 280
1929-2357 615
2358-3000 820
3001-4000 1025
4001 και άνω 1230

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.1.2001 έως 31.12.2005.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυλινδρισμό (κυβικά εκατοστά) του κινητήρα.

Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

Κυβισμός (cc) Κόστος (€)
0-300 22
301-785 55
786-1071 120
1072-1357 135
1358-1548 240
1549-1738 265
1739-1928 300
1929-2357 630
2358-3000 840
3001-4000 1050
4001 και άνω 1260

Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης που έχουν ταξινομηθεί για πρώτη φορά από 1.1.2006 έως 31.10.2010.

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τον κυλινδρισμό (κυβικά εκατοστά) του κινητήρα.

Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

Κυβισμός (cc) Κόστος (€)
0-300 22
301-785 55
786-1071 120
1072-1357 135
1358-1548 255
1549-1738 280
1739-1928 320
1929-2357 690
2358-3000 920
3001-4000 1150
4001 και άνω 1380

Υβριδικά Οχήματα

Για τα υβριδικά αυτοκίνητα και υβριδικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες που έχουν ταξινομηθεί πριν τις 31/10/2010:

-έως 1.549 κ.εκ., ανεξάρτητα από την ημερομηνία της πρώτης ταξινόμησης σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης/ΕΟΧ, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας,

-από 1.549 κ.εκ. και άνω, τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται αναλογούν στο 60% των τελών των αντίστοιχων συμβατικών.

Ηλεκτρικά & υδρογόνου

Τα ηλεκτροκίνητα και υδρογόνου αυτοκίνητα οχήματα καθώς και οι ηλεκτροκίνητες και υδρογόνου δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες της πιο πάνω κατηγορίας, απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας.

Τα πρόστιμα

Η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών, όπως και η μη καταβολή τους επισύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που αναλογούν στο όχημα. Συγκεκριμένα, το ύψος του προστίμου που επιβάλλεται είναι:

-ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δίκυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.

-ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επιβατικό ΔΧ.

β) Τεκμήρια διαβίωσης

Τα  τεκμήρια  είναι μία τακτική που χρησιμοποιεί το κράτος για τον  υπολογισμό των πραγματικών εισοδημάτων των πολιτών. Mε τη μέθοδο αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι ο κάτοχος κάθε ΙΧ πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα για την συντήρηση του, και αν δεν το δηλώνει φορολογείται για αυτό.

Τα τεκμήρια υπολογίζονται σε περιουσιακά στοιχεία όπως η κατοικία, οι κολυμβητικές δεξαμενές, τα σκάφη, η φοίτηση τέκνων σε ιδιωτικά σχολεία ή βοηθητικού οικιακού προσωπικού, καθώς και τα Ι.Χ. αυτοκίνητα. Υπάρχουν ακόμα τεκμήρια διαβίωσης για αγάμους και έγγαμους. Συνεπώς το τεκμήριο ενός ΙΧ επιβαρύνει το τεκμαρτό ετήσιο εισόδημα του ιδιοκτήτη του, και προστίθεται στα υπόλοιπα τεκμήρια που τον επιβαρύνουν, ώστε  να διαπιστωθεί αν το πραγματικό του εισόδημα είναι σύμφωνο με το ύψος που το κράτος θεωρεί ότι πρέπει να βρίσκεται.

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Πως υπολογίζονται τα τεκμήρια των αυτοκινήτων; 

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, τα τεκμήρια εξαρτώνται από τον κυβισμό του αυτοκινήτου. Για τα επιβατικά IX τα τεκμήρια καθορίζονται ως εξής:

Μέχρι και 1.200 κ.ε., η «αντικειμενική δαπάνη συντήρησης» ή «τεκμήριο συντήρησης» ορίζεται σε 4.000 ευρώ.

Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. έως  2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. έως 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Μείωση τεκμηρίου λόγω παλαιότητας

Τα παραπάνω ποσά μειώνονται ανάλογα με την παλαιότητα του αυτοκινήτου. Η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του αυτοκίνητου στην Ελλάδα και η μείωση κατά 30% εφαρμόζεται για οχήματα με διάστημα κυκλοφορίας από 5 έως 10 έτη και κατά 50% άνω των 10 ετών. Σε ότι αφορά τα τεκμήρια αυτοκίνητων, αν ο κυβισμός τους δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα, γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα. Παραδείγματος χάριν, ένα αυτοκίνητο με κυβισμό 1.797 κ.εκ. θεωρείται 1.800 κ.εκ., ενώ ένα επιβατικό όχημα 1.648 κ.εκ., θεωρείται 1.600 κ.εκ.

Στον παρακάτω πίνακα αποτυπώνεται πόσο είναι το τεκμήριο σύμφωνα με τον κυβισμό των αυτοκινήτων της ελληνικής αγοράς:

Κυβικά Έως 5 έτη 5-10 έτη (30%) (€) Από 10 έτη (50%) (€)
900 4000 2800 2000
1000 4000 2800 2000
1100 4000 2800 2000
1200 4000 2800 2000
1300 4600 3220 2300
1400 5200 3500 2600
1500 5800 4060 2400
1600 6400 4480 3200
1700 7000 4900 3500
1800 7600 5320 3800
2000 8800 6160 4400
2500 13300 9310 6650
3000 17800 12460 8900
3500 23800 16660 11900

Ποια αυτοκίνητα εξαιρούνται από το τεκμήριο;

Από το τεκμήριο συντήρησης εξαιρούνται ηλεκτρικά οχήματα αξίας έως 50.000 ευρώ (Λιανική Τιμή Προ Φόρων). Αντίθετα, για ηλεκτρικά οχήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ ορίζεται τεκμήριο συντήρησης  4.000 ευρώ. Ακόμη, τεκμήριο δεν έχουν τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που διαθέτουν πιστοποιητικό αυθεντικότητας, δηλαδή ιστορικά οχήματα, καθώς και σε επιβατικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για κινητικά ανάπηρους, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.

γ) Φόρος πολυτελούς διαβίωσης 

Επιπροσθέτως, υπάρχει και ο Φόρος Πολυτελούς Διαβίωσης που έχει άμεση σχέση με τα τεκμήρια, καθώς συνυπολογίζεται ως ποσοστό του ετήσιου τεκμηρίου διαβίωσης.

Ο υπολογισμός γίνεται βάσει των ποσών τεκμηρίων που αναγράφονται στην φορολογική δήλωση. Αποτέλεσμα του υπολογισμού αυτού είναι ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης να έχει όλες τις μειώσεις ή τις εξαιρέσεις που έχουν οι φορολογούμενοι στα τεκμήρια. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επιβάλλεται στα  ποσά ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης μεγάλου κυβισμού, που υπολογίζονται από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Για επιβατικά αυτοκίνητα από 1.929 κ.εκ. έως 2.500 κ.εκ., ο φόρος είναι ίσος με το  ποσό  της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 5%. Για επιβατικά αυτοκίνητα από 2.500 κ.εκ. και άνω, ο φόρος είναι ίσος με το  ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης επί συντελεστή 13%.

Εξαιρέσεις Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης

Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με παλαιότητα άνω των 10 ετών  από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της Ε.Ε./ΕΟΧ, καθώς και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Επιβάρυνση Ιδιοκτήτων Ι.Χ. Αυτοκίνητων από 287 έως 3.820 ΕΥΡΩ

Τα ποσά που καλούνται να πληρώσουν οι κάτοχοι ξεκινούν από 287 ευρώ για ΙΧ κυβισμού 1.929 εκ. και παλαιότητας από 5 μέχρι 10 έτη, έως 3.820 ευρώ για ΙΧ 4.700 κ.εκ. και παλαιότητας μέχρι 5 ετών. Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται το πώς διαμορφώνεται ο φόρος πολυτελείας  σε κάθε περίπτωση.

Αυτοκίνητα έως 5 ετών

Κυβικά Τεκμήριο Φόρος πολυτελείας
1.929-1.949 8.200€ 410€
1.950-2.049 8.800€ 440€
2.050 – 2.149 9.700€ 485€
2.150 – 2.249 10.600€ 530€
2.250 – 2.349 11.500€ 575€
2.350 – 2.449 12.400€ 620€
2.450 – 2.500 13.300€ 665€
2.501 – 2.549 13.300€ 1.330€
2.550 – 2.649 14.200€ 1.420€
2.650 – 2.749 15.100€ 1.510€
2.750 – 2.849 16.000€ 1.600€
2.850 – 2.949 16.900€ 1.690€
2.950 – 3.049 17.800€ 1.780€
3.050 – 3.149 19.000€ 1.900€
3.150 – 3.249 20.200€ 2.020€
3.250 – 3.349 21.400€ 2.140€
3.350 – 3.449 22.600€ 2.260€
3.450 – 3.549 23.800€ 2.380€
3.550 – 3.649 25.000€ 2.500€
3.650 – 3.749 26.200€ 2.620€
3.750 – 3.849 27.400€ 2.740€
3.850 – 3.949 28.600€ 2.860€
3.950 – 4.049 29.800€ 2.980€
4.050 – 4.149 31.000€ 3.100€
4.150 – 4.249 32.200€ 3.220€
4.250 – 4.349 33.400€ 3.340€
4.350 – 4.449 34.600€ 3.460€
4.450 – 4.549 35.800€ 3.580€
4.550 – 4.649 37.000€ 3.700€
4.650 – 4.749 38.200€ 3.820€


Αυτοκίνητα από 6 έως 10 έτη

Displacement Tekmirio Luxury Tax
1.929-1.949 5.740€ 287
1.950-2.049 6.160€ 308 €
2.050 – 2.149 6.790€ 340 €
2.150 – 2.249 7.420€ 371 €
2.250 – 2.349 8.050€ 403 €
2.350 – 2.449 8.680€ 434 €
2.450 – 2.500 9.310€ 466 €
2.501 – 2.549 9.310€ 931 €
2.550 – 2.649 9.940€ 994 €
2.650 – 2.749 10.570€ 1.057 €
2.750 – 2.849 11.200€ 1.120 €
2.850 – 2.949 11.830€ 1.183 €
2.950 – 3.049 12.460€ 1.246 €
3.050 – 3.149 13.300€ 1.330 €
3.150 – 3.249 14.140€ 1.414 €
3.250 – 3.349 14.980€ 1.498 €
3.350 – 3.449 15.820€ 1.582 €
3.450 – 3.549 16.660€ 1.666 €
3.550 – 3.649 17.500€ 1.750 €
3.650 – 3.749 18.340€ 1.834 €
3.750 – 3.849 19.180€ 1.918 €
3.850 – 3.949 20.020€ 2.002 €
3.950 – 4.049 20.860€ 2.086 €
4.050 – 4.149 21.700€ 2.170 €
4.150 – 4.249 22.540€ 2.254 €
4.250 – 4.349 23.380€ 2.338 €
4.350 – 4.449 24.220€ 2.422 €
4.450 – 4.549 25.060€ 2.506 €
4.550 – 4.649 25.900€ 2.590 €
4.650 – 4.749 26.740€ 2.674 €

Επομένως, όποιος διαθέτει αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού θα κληθεί να καταβάλλει υψηλότατο  φόρο, καθώς πέρα από τα τέλη κυκλοφορίας έχει να καταβάλει και τον φόρο πολυτέλειας. Παραδείγματος χάρη, ο κάτοχος ενός SUV 2.050 κ.εκ. παλαιότητας 4 ετών με βάση το φορολογικό καθεστώς, εκτός από τα τέλη που υπολογίζονται με τις εκπομπές ρύπων,  καλείται να καταβάλει επιπλέον 485€  για την πολυτέλεια. Σε δυσμενέστερη θέση είναι οι κάτοχοι 4.000 κ.εκ., καθώς εκεί το κόστος μπορεί να αγγίξει ακόμη και τα 4.080€.

Πότε ο κάτοχος δικαιούται απαλλαγής;
Οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων δικαιούνται απαλλαγή από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας, καθώς και απαλλαγής από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης, εφόσον καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους.espa