Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Υποχρεώσεις επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργά POS

 

Τι είναι το μητρώο POS

Το Μητρώο POS ή αλλιώς «Μητρώο Μέσων Πληρωμών» (POS)  που τηρείται στην ΑΑΔΕ περιλαμβάνει το σύνολο των Μέσων Πληρωμών που χρησιμοποιούν οι Χρήστες Υπηρεσιών Πληρωμών, προκειμένου να δέχονται την καταβολή του -ποσού των αγαθών ή υπηρεσιών, – μέσω καρτών πληρωμών, όπως πιστωτικές, χρεωστικές, προπληρωμένες κλπ.).Ως ενεργό νοείται το POS που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκλήρωση συναλλαγών με κάρτα, ανεξάρτητα αν χρησιμοποιείται ή διατίθεται ως εφεδρικό για την περίπτωση λειτουργικής βλάβης ή άλλης έκτακτης ανάγκης.

 

Υποχρέωση επιχειρήσεων που διαθέτουν ενεργά POS

η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών έχουν προχωρήσει στην καταγραφή των ελληνικών επιχειρήσεων που βρίσκονται στην Επικράτεια.

Ειδικότερα, στην ψηφιακή πύλη myAADE, συστήνεται και τηρείται το POS καθώς ορίζεται και η διαδικασία της συνεχούς επικαιροποίησής του.

Γίνεται μια σημαντική προσπάθεια για την υλοποίηση του εξαιρετικά σημαντικού έργου.

Στόχος της διασύνδεσης ταμειακών συστημάτων και POS είναι να συσταθεί το μητρώο POS αυτοματοποιημένα και με βάση τις πληροφορίες που θα λαμβάνονται από τους παρόχους POS.

Έτσι λοιπόν, οι επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώνουν και να συμπληρώνουν την εικόνα τους στο Μητρώο POS, ενώ θα μπορούν να δηλώνουν τα POS που τυχόν δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία που θα έχουν αποσταλεί από τους παρόχους POS.

 

Χρόνος και διαδικασία υποβολής
Οι διαδικασίες στις οποίες θα πρέπει να προχωρούν οι επιχειρήσεις που διαθέτουν POS είναι οι παρακάτω:

-Από τις 29 Σεπτεμβρίου 2023 θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται για τα ενεργά POS μέσα στην ψηφιακή πύλη myAADE ακολουθώντας τη διαδρομή «Μητρώο & Επικοινωνία/ Στοιχεία Επιχείρησης».

-Για το διάστημα 11 έως 30 Οκτωβρίου 2023, θα έχουν τη δυνατότητα να επικαιροποιήσουν ή να διορθώσουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο Μητρώο POS, καθώς και να μεταβάλλουν τα στοιχεία των προηγούμενων μηνών, όπου ορίζεται ως πρώτος μήνας εφαρμογής της σχετικής υποχρέωσης ο Οκτώβριος του 2023, με υποβαλλόμενα στοιχεία τα σχετικά με τα ενεργά Μέσα Πληρωμών, κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 2023, ανεξάρτητα από την ημερομηνία ενεργοποίησης αυτών.

-Εφόσον υφίσταται υποχρέωση, υποβάλλεται Δήλωση Μέσου Πληρωμών μέσω του myAADE από την 11η έως και την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/μεταβολής του μέσου.espa