Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Υποχρέωση αναγραφής QR code στα λογιστικά στοιχεία από 01.01.2024

 

Μια από τις νέες υποχρεώσεις της νέας χρονιάς είναι και η υποχρέωση αναγραφής QR CODE στα λογιστικά στοιχεία μιας επιχείρησης.

Συγκεκριμένα, από 01/01/2024 και εφεξής είναι υποχρεωτική η αναγραφή στα παραστατικά της επιχείρησης του «δισδιάστατου γραμμωτού κώδικα» QR Code  (Quick Response Code). Το QR CODE είναι  μια μορφή barcode  που διαβάζεται εύκολα και γρήγορα από ψηφιακές συσκευές με σκοπό την αποθήκευση πληροφοριών.
Στα παραστατικά (τιμολόγια πώλησης, αποδείξεις λιανικής, τίτλοι κτήσης κτλ.) που εκδίδει η επιχείρηση, είτε με τη χρήση προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό ERP), είτε μέσω της  ειδικής Εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. (timologio), καθώς και στα εκδοθέντα δελτία παραγγελίας εστίασης, δελτία παραγγελίας επιχειρήσεων  που διενεργούν πωλήσεις στο διαδίκτυο (e-shop), αποδείξεων είσπραξης Μέσων Πληρωμών (POS), αποδείξεων επιστροφής Μέσων Πληρωμών (POS) και αντίστοιχων αποδείξεων Μέσων Πληρωμών (POS) για λογαριασμό τρίτων, από την 1.1.2024 και εφεξής είναι υποχρεωτικό να αναγράφεται ο QR code στον οποίο εμπεριέχεται σύνδεσμος για την άμεση πρόσβαση σε ψηφιακή υπηρεσία του myDATA για την άμεση επισκόπηση του παραστατικού. Επισημαίνεται ότι, το QR Code είναι μοναδικό για κάθε εκδοθέν παραστατικό.

Ορισμένα προγράμματα ERP που χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις έχουν αυτόματα εγκατεστημένη την δυνατότητα λήψης και εκτύπωσης του QR CODE, ενώ σε άλλα μπορεί να εγκατασταθεί κατόπιν παραμετροποίησης.

Αντίστοιχα, η εφαρμογή «timologio» της ΑΑΔΕ έχει ήδη τις δυνατότητες υποστήριξης QR Code για έλεγχο παραστατικού και προσθήκη QR Code στην εκτύπωση του παραστατικού.

Αναφορικά με την  επιβολή προστίμων, προς το παρόν δεν προβλέπεται επιβολή κυρώσεων για την μη αναγραφή στα λογιστικά στοιχεία του κώδικα QR code. Παρ’ όλα αυτά αναμένονται διευκρινίσεις από την ΑΑΔΕ εάν σε ένα παραστατικό δεν αναγράφεται QR code, εάν μπορεί να αναγνωρίζεται φορολογικά ως δαπάνη.

Tags:


espa