Τηλ.: 210 9210030

Φορολογικές δηλώσεις 2020Η εποχή των φορολογικών δηλώσεων έφτασε και φέτος. Εν μέσω τουλάχιστον περίεργου κλίματος με τις εξελίξεις που αφορούν στον Κορωνοιό οι φορολογούμενοι, με τα όσα ισχύουν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να καταθέσουν τις δηλώσεις τους μέχρι τις 30 Ιουνίου. Προθεσμία που ενδέχεται να παραταθεί λόγω των συνθηκών που επικρατούν.

Στο Γραφείο Καράμπελα πιστοί στο δόγμα για την καλύτερη ενημέρωση των πελατών μας δημιουργήσαμε μια ξεχωριστή ενότητα στο πεδίο των φορολογικών νέων, που περιλαμβάνει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, έντυπα και άλλα διάφορα χρηστικά που θα βοηθήσουν στην καλύτερη ενημέρωση σας.*

Ήδη εδώ και πολλά χρόνια το γραφείο μας έχει επενδύσει σε τεχνολογία και επιμόρφωση ώστε να μπορεί να σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου χωρίς να χρειάζεται η φυσική σας παρουσία. Ακόμα περισσότερο φέτος, με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις που έχουμε όλοι λόγω του Κορωνοιού, στο γραφείο μας έχουμε τη δυνατότητα να πραγματοποιούμε την υποβολή δηλώσεων εισοδήματος χωρίς την πραγματοποίηση φυσικού ραντεβού, διευκολύνοντας σας και προστατεύοντας όλους μας.

Χρήση της πλατφόρμας

Μπορείτε να επιλέξετε παρακάτω το σύνδεσμο που σας ενδιαφέρει. Η ημερομηνία δίπλα του δείχνει την ημερομηνία που έχει ενημερωθεί τελευταία φορά:

Έχω υποχρέωση να κάνω δήλωση; (Τελ. Ενημέρωση 22/04/2020)

Συχνά προκύπτει το ερώτημα κατά πόσον κάποιος έχει υποχρέωση να κάνει δήλωση φορολογίας εισοδήματος ή όχι. Παρακάτω θα προσπαθήσουμε να σας παρουσιάσουμε τι ισχύει για αυτό και κάποιες εξειδικευμένες περιπτώσεις, όπως οι κάτοικοι εξωτερικού, οι σύζυγοι και λοιπές περιπτώσεις.

Υπόχρεοι σε δήλωση

Σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης εισοδήματος έχει «κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, ανεξάρτητα από το αν είναι εξαρτώμενο μέλος ή όχι και αποκτά πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα».
Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι υποχρέωση δήλωσης έχουν όσοι ενήλικοι είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.

Υποχρέωση έχουν και όσοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης ακόμη και αν δεν εμπίπτουν σε όλα τα παραπάνω κριτήρια.

Κάτοικοι εξωτερικού

Οι κάτοικοι εξωτερικού είναι υπόχρεοι για υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα μόνο όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα από πηγές Ελλάδας φορολογούμενο με οποιονδήποτε τρόπο ή απαλλασσόμενο.
Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει από το νόμο υποχρέωση υποβολής δήλωσης σε περίπτωση π.χ. τεκμαρτού εισοδήματος.
Σε κάθε περίπτωση, στο γραφείο μας προτείνουμε, ακόμα και όταν δεν υπάρχει υποχρέωση να γίνεται υποβολή μιας δήλωσης με τις λοιπές πληροφορίες (ακόμα και μηδενική) ώστε να υπάρχει συνέχεια στην εικόνα της φορολογικής δήλωσης και να μην προκύψει πρόστιμο αν για κάποιο λόγο μελλοντικά ζητηθεί η υποβολή δήλωσης.

Σύζυγοι

Οι σύζυγοι υποχρεούνται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους, εφόσον υφίσταται έγγαμη σχέση κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί να ήταν ένα ζευγάρι παντρεμένο την 31/12/2019 για να κάνει κοινή δήλωση, αλλά ο γάμος να υφίσταται την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης (δηλαδή μέχρι 30/6/20)

Κοινή δήλωση μπορούν να υποβάλουν και τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης εφόσον ενημερώσουν για αυτό την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.

Σε περίπτωση που μέχρι την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής ένας εκ των δύο συζύγων δηλώσει ότι θέλει να κάνει μόνος του δήλωση, τότε αυτομάτως για εκείνο το έτος και μόνο θα υποβληθούν δυο χωριστές δηλώσεις. Εάν σε επόμενο έτος κάποιος εκ των δύο συζύγων θέλει να συνεχίσει την υποβολή χωριστών δηλώσεων τότε θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση στο taxis εκ νέου.

Πότε γίνεται υποχρεωτικά χωριστή δήλωση

Οι σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης υποβάλλουν υποχρεωτικάχωριστή φορολογική δήλωση, ο καθένας για τα εισοδήματά του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

• Έχει διακοπεί η έγγαμη συμβίωση ή έχει λυθεί το σύμφωνο συμβίωσης κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης
• Όταν ο ένας από τους δύο συζύγους ή ένα από τα δύο μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι σε κατάσταση πτώχευσης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.


Υποχρεώσεις τρίτων προσώπων για υποβολή δήλωσης

Προσοχή πρέπει να δοθεί στις παρακάτω περιπτώσεις. Όπως αναφέρει το υπουργείο υποχρέωση για την υποβολή της δήλωσης έχει:

• Ο γονέας ή το μέρος συμφώνου που ασκεί τη γονική μέριμνα για τα εισοδήματα των ανήλικων τέκνων
• Ο κηδεμόνας ή ο προσωρινός διαχειριστής ή ο σύνδικος πτώχευσης ή ο μεσεγγυούχος ή ο δικαστικός εκκαθαριστής για περιπτώσεις σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή πτώχευσης ή μεσεγγύησης, ή δικαστικός εκκαθάρισης κληρονομιάς, αντίστοιχα.
• Ο επίτροπος ή ο κηδεμόνας ή ο δικαστικός συμπαραστάτης, στις περιπτώσεις, αντίστοιχα, ανηλίκων ή αυτών που έχουν υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
• Οι κληρονόμοι του φορολογουμένου για το συνολικό εισόδημά του μέχρι την ημέρα του θανάτου του.


Τα νέα δεδομένα για τους κάτοικους εξωτερικού (Τελ. Ενημέρωση 1/5/2020)

Μια σημαντική αλλαγή , η οποία συνεπάγεται πρόσθετη γραφειοκρατία, φέρνουν οι φετινές δηλώσεις για τους κάτοικους εξωτερικού.
Αυτή είναι πως προυπόθεση για να μπορέσουν οι κάτοικοι εξωτερικού να προχωρήσουν στη συμπλήρωση του εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι να συμπληρώσουν τη χώρα, την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους καθώς και το ΑΦΜ τους (αριθμός φορολογικής ταυτοποίησης) στην αλλοδαπή. Σύμφωνα με το υπουργείο ο λόγος που ζητούνται είναι για σκοπούς ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών. Μέχρι και την περυσινή χρονιά το μόνο στοιχείο που έπρεπε κάποιος κάτοικος εξωτερικού να επιβεβαιώσει ήταν η χώρα κατοικίας.

Τι συμπληρώνεται ως ΑΦΜ;

Πολλές χώρες δεν δίνουν υποχρεωτικά ΑΦΜ στους φορολογούμενους, σε αντίθεση π.χ. με την Ελλάδα ή δεν έχουν ΑΦΜ. Αυτό σημαίνει ότι αρκετοί κάτοικοι εξωτερικού μπορεί όντως στη χώρα κατοικίας τους να μην διαθέτουν αριθμό φορολογικής ταυτοποίησης όπως τον ορίζει το υπουργείο.
Οι παραπάνω φορολογούμενοι σύμφωνα με τις οδηγίες θα πρέπει να βάλουν τον αριθμό ταυτότητας ή τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης ή όποιον άλλον αριθμό ανάλογα χρησιμοποιούν οι φορολογικές αρχές αναλόγως με τα ισχύοντα σε κάθε χώρα . Σε περίπτωση που στη χώρα φορολογικής κατοικίας δεν υπάρχει υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ. το πεδίο καταχώρησης του θα πρέπει να παραμείνει κενό.

Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και τρόπος χειρισμού

Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος, για ποιο λόγο κάνει τόσο εντύπωση του να ζητούνται τα παραπάνω στοιχεία από τη στιγμή που φαίνονται σχετικά απλά. Το πρόβλημα δημιουργείται καθώς πολλοί φορολογούμενοι έχοντας αφήσει πίσω τους την Ελλάδα και όντας κάτοικοι εξωτερικού ξεχνούν ότι έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν την ελληνική εφορία για κάθε αλλαγή χώρας κατοικίας που πραγματοποιούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι εάν κάποιος πήγε π.χ. στην Ιταλία και δηλώθηκε κάτοικος εξωτερικού στην Ελλάδα, πρέπει να ενημερώσει την ελληνική εφορία αν μετακομίσει από την Ιταλία και πάει π.χ. στην Γαλλία να ζήσει.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος διαπιστώσει ότι η χώρα φορολογικής κατοικίας που αναγράφεται στο taxisnet δεν είναι η σωστή θα πρέπει να τροποποιήσει το σχετικό πεδίο από το μενού που εμφανίζεται και να επιλέξει τη χώρα κατοικίας του.
Μέχρι εδώ όλα καλά. Το θέμα είναι πως στη συνέχεια θα του εμφανιστεί το μήνυμα «Κατόπιν της υποβολής της δήλωσης, υποχρεούστε να προσέλθετε στη Δ.Ο.Υ. για επικαιροποίηση των Στοιχείων Μητρώου. Η χώρα της φορολογικής κατοικίας σας θα χρησιμοποιηθεί προκειμένου να καταστεί δυνατή η ανταλλαγή των πληροφοριών μεταξύ της αρμόδιας ελληνικής αρχής και των αρμοδίων αρχών της ΕΕ ή τρίτων χωρών, δυνάμει του εκάστοτε εφαρμοστέου νομικού πλαισίου» Το παραπάνω μήνυμα εξηγεί πως ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσέλθει στο μητρώο της Δ.Ο.Υ Κατοίκων εξωτερικού ή σε όποια λοιπή Δ.Ο.Υ ανήκει στη περίπτωση που έχει αντίκλητο που κατοικεί εκτός Αθηνών και να προσκομίσει και το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας (tax residence certificate) προκειμένου να αποδείξει τη χώρα της φορολογικής του κατοικίας.

Αυτό μεταφράζεται σε «τρέξιμο» και ενδεχομένως νέα έξοδα για μεταφράσεις και επικυρώσεις ώστε πλέον η ελληνική εφορία να είναι ενημερωμένη με τα τελευταία στοιχεία κατοικίας των φορολογούμενων εξωτερικού αλλά και με το φορολογικό τους μητρώο στη χώρα διαμονής τους.

Η πληροφορία αυτή θα βοηθήσει σε μελλοντικούς ελέγχους τις ελληνικές αρχές ώστε να απευθύνονται στις υπηρεσίες των ξένων χωρών και να έχουν να δώσουν ένα στοιχείο ταυτοποίησης ώστε να ζητήσουν συγκεκριμένα στοιχεία.Χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά; Και προθεσμίες (Τελ. Ενημέρωση 22/04/2020)

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να δείτε τις προθεσμίες των δηλώσεων για κάθε ειδική περίπτωση καθώς και αν η δήλωση υποβάλλετε ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα.

Ο γενικός κανόνας λέει ότι όλες οι δηλώσεις εισοδήματος υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής λόγω αποδεδειγμένης τεχνικής αδυναμίας που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί ή το παραπάνω το κρίνει ο προϊστάμενος της εφορίας τότε η δήλωση μπορεί να υποβληθεί χειρόγραφα. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σε ένα αντίγραφο.

Πίνακας προθεσμιών


Τρόπος Προθεσμία Δικαιολογητικά
Όλες οι δηλώσεις Ηλεκτρονικά 30/6/2020
Οι δηλώσεις όσων συμμετέχουν σε εταιρείες με απλογραφικά βιβλία Ηλεκτρονικά 15/7/2020
Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων για τα εισοδήματά του φορολογικού 2019 Χειρόγραφα 31/12/2020 Δήλωση θανάτου πριν την 31/12
Δηλώσεις με επιφύλαξη Ηλεκτρονικά εκάστοτε προθεσμία Δικαιολογητικα σε 30 μέρες στη Δ.Ο.Υ
Οι εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές ΔΦΕ 2015-2019 Ηλεκτρονικά
Οι τροποποιητικές δηλώσεις για φορολογικά έτη μέχρι 2014 Χειρόγραφα
Κάτοικοι εξωτερικού που μετέβαλλαν την φορολογικη κατοικία τους στο 2019 Ηλεκτρονικά 31/12/2020
Ανήλικα τέκνα με υποχρέωση υποβολής Ε3 Χειρόγραφα 30/6/2020* Όπως πάντα διευκρινίζουμε πως η ενότητα αυτή είναι καθαρά ενημερωτική για εσάς και δεν συνιστά συμβουλή φορολογική, παρακαλούμε για περισσότερες λεπτομέρειες να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο λογιστή για εσάς στο γραφείο.

Διεύθυνση

Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα (Μετρό "Συγγρού Φίξ")

Επικοινωνία

210 92 100 30
info@taxnet.gr

Ακολουθήστε μας
Design by: Johnny K. Studio