Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Αναστολή του φόρου υπεραξίας ακινήτων για δύο ακόμη έτη

 

Ψηφίστηκε η νέα διάταξη η οποία δίνει παράταση στην αναστολή ισχύος του άρθρου 41 του νόμου 4172/2013 κατά ακόμα δυο έτη έως τις 31/12/2024 ,παρατείνοντας το χρονικό περιθώριο που μπορεί κάποιος να πουλήσει το ακίνητο του χωρίς να χρειαστεί να καταβάλει πρόσθετο φόρο.

Το εν λόγω άρθρο αφορά τον φόρο υπεράξιας ακινήτων και προβλέπει  πως υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, κάθε εισόδημα το οποίο προκύπτει από υπεράξια μεταβίβασης με επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας που δε συνιστά επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ως υπεράξια ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης που κατέβαλλε ο φορολογούμενος και της τιμής πώλησης που καταβάλλεται σε αυτόν. Ο φόρο υπεραξίας ακινήτων είναι 15% για τον πωλητή και  τελεί υπό αναστολή από την ψήφιση του νόμου.

1ο παράδειγμα:

Φορολογούμενος αγόρασε ακίνητο έναντι 100.000 ευρώ το 2004 και  το πουλάει 200.000 ευρώ το 2023. Αν δεν εφαρμοστεί η αναστολή του φόρου θα πληρώσει ΦΥΑ 10.530 ευρώ, ενώ με την παράταση της αναστολής δε θα πληρώσει.

2ο παράδειγμα:

Φορολογούμενος αγόρασε ακίνητο έναντι 80.000 ευρώ το 2008 και το πουλάει 170.000 ευρώ το 2023. Αν δεν εφαρμοστεί η αναστολή του φόρου θα πληρώσει ΦΥΑ 10.314 ευρώ, ενώ με την παράταση της αναστολής δε θα πληρώσει.

 espa