Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Ασφαλιστικές κατηγορίες και η αναπροσαρμογή ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών και ποσών από 1.1.2023

 

Με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ανακοινώθηκε η αναπροσαρμογή των ανωτέρων ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών Κλάδων Σύνταξης, Υγειονομικής Περίθαλψης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών των Μη Μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του έτους 2022, δηλαδή το 9,6%.

Τα προσαυξημένα ποσά ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2023 και διαμορφώνονται ανά κλάδο ως εξής:

Ελεύθεροι Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενοι

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Συνολικό ποσό (€)
169,95 € 60,30 € 230,25 €
203,94 € 72,37 € 276,31 €
258,76 € 72,37 € 331,13 €
325,65 € 72,37 € 398,02 €
404,59 € 72,37 € 476,96 €
548,23 € 72,37 € 620,60 €
Ειδική κατηγορία 101,97 € 36,18 € 138,15 €

 

Οι ασφαλιστικές κατηγορίες περιλαμβάνουν εισφορές Κλάδων Σύνταξης και Υγείας. Με τις ασφαλιστικές εισφορές συνεισπράττονται επιπλέον εισφορές υπέρ του Κλάδου Ανεργίας (ΟΑΕΔ) ύψους 10€ και για τους Υγειονομικούς υπέρ της  Στέγης Υγειονομικών, ύψους 2€.

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
42,76
51,53
61,40

 

Για τους ασφαλισμένους με δικαίωμα υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, παρέχεται η δυνατότητα ελεύθερης επιλογής μεταξύ τριών (3) ασφαλιστικών κατηγοριών ως εξής:

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Ποσό εισφοράς (€)
28,51
33,99
40,57

 

Αγρότες

Ασφαλιστικές Κατηγορίες Κλάδος Κύριας Σύνταξης (€) Κλάδος  Υγειονομικής Περίθαλψης (€) Εισφορά αγροτικής εστίας (€) Συνολικό ποσό (€)
99,78 € 35,09 € 2,19 € 137,06 €
120,61 € 41,67 € 2,19 € 164,47 €
152,41 € 41,67 € 3,29 € 197,37 €
191,88 € 41,67 € 3,29 € 236,84 €
239,03 € 41,67 € 4,39 € 285,09 €
323,45 € 41,67 € 6,58 € 371,70 €

 

Επισημαίνεται:

– Η κατάταξη σε μία από τις κατηγορίες είναι υποχρεωτική και γίνεται με ελεύθερη επιλογή μετά από υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης.

-Η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας ανανεώνεται ετησίως. Η προθεσμία για υποβολή της αίτησής για το έτος 2023 είναι έως και τις 12/02/2023.

– Σε περίπτωση μη υποβολής αίτησης αλλαγής ασφαλιστικής κατηγορίας, παραμένει ενεργή η κατηγορία κατάταξης του προηγούμενου έτους.

 espa