Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Δηλώσεις Μίσθωσης: Οι αλλαγές στις προθεσμίες για τις δηλώσεις στο taxis

 

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση της απόφασης για τις δηλώσεις μισθώσεων ακίνητης περιουσίας. Πιο αναλυτικά:

– Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», η οποία υποβάλλεται για τροποποίηση των όρων της μίσθωσης με βάση διάταξη νόμου ή δικαστική απόφαση, υποβάλλεται εμπρόθεσμα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τη δημοσίευση του νόμου ή την κοινοποίηση της απόφασης αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις λύσης της μίσθωσης με βάση νόμο ή δικαστική απόφαση.

– Για τις περιπτώσεις των υπεκμισθώσεων, προστίθεται η δήλωση λύσης μίσθωσης.

– Οι εκμισθωτές/υπεκμισθωτές που λαμβάνουν ειδοποίηση για υποβολή «Δήλωσης Covid» ή και της «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», για να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις, θα πρέπει να υποβάλλουν τις δηλώσεις τους εντός 15 ημερών από τη λήψη της ειδοποίησης.

– Η «Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας» για τροποποίηση του ύψους του μισθώματος σε εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις για το έτος 2022, υποβάλλεται εμπρόθεσμα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού μέχρι και 30 Νοεμβρίου 2022.espa