Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Επέκταση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας από 6 σε 9 μήνες

 

Με τη δημοσίευση προεδρικού διατάγματος στις 3 Δεκεμβρίου 2022 ανακοινώθηκε η επέκταση της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας (6μηνο ΟΑΕΔ) από τους 6 στους 9 μήνες με έναρξη ισχύος από τις 3 Δεκεμβρίου 2022 και εφεξής.

Πιο αναλυτικά, το άρθρο 228 του εν λόγω διατάγματος αναφέρει ότι οι ασφαλισμένες μητέρες στο e-Ε.Φ.Κ.Α. που εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου σε επιχειρήσεις, μετά τη λήξη της άδειας λοχείας τους και της άδειας μειωμένου ωραρίου, εφόσον αυτή λαμβάνεται με τη μορφή συνολικής αδείας 3,5 μηνών, δικαιούνται να λάβουν ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών.

Στις περιπτώσεις που η μητέρα δεν κάνει χρήση της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας(3,5 μήνες), δικαιούται την ειδική άδεια προστασίας μητρότητας 9 μηνών μετά την λήξη της άδειας λοχείας. Στη συνέχεια, η μητέρα δικαιούται να εργάζεται με  μειωμένο ωράριο.

Κατά τη διάρκεια της ειδικής άδειας, η Δ.ΥΠ.Α. υποχρεούται να καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα κάθε μήνα ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και τα δώρα εορτών και τα επιδόματα αδείας με βάση το προαναφερόμενο ποσό, μετά από αίτηση της εργαζόμενης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του τ. ΟΑΕΔ.