Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Η απόφαση για την εφαρμογή πολιτικής εξάλειψης περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον εργασιακό χώρο από τις επιχειρήσεις

 

Σύμφωνα με την  νέα απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επιχειρήσεις με περισσότερους από 20 εργαζομένους έχουν την υποχρέωση να υιοθετήσουν πολιτική για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Κάθε επιχείρηση πρέπει να ορίσει τα πρόσωπα που θα ασχολούνται με την διαχείριση των καταγγελιών και να βρει ένα εύκολο σύστημα για την άμεση και αποτελεσματική υποβολή και εξέταση αυτών. Η εξέταση των καταγγελιών πρέπει να γίνεται με αμεροληψία χωρίς παρεμπόδιση της διαδικασίας από τον εργοδότη, με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, προστατεύοντας την εμπιστευτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τόσο των θυμάτων, όσο και των καταγγελλόμενων.

Στην πολιτική προστασίας εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξαρτήτως τύπου σύμβασης (μισθωτός , πρακτικής κλπ) και για να είναι έγκυρη θα πρέπει:

Να γίνεται εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης για όλους τους εργαζομένους και ειδικά για συγκεκριμένες ομάδες που έχουν χαρακτηριστικά που αποτελούν λόγο διάκρισης (φύλο, ηλικία κλπ) όπως γυναικών, ατόμων με αναπηρία, μεταναστών εργαζομένων κλπ.

Να λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων όπως καθοδήγηση και υποστήριξη στα θύματα βίας και παρενόχλησης, συνεχής αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων.

Να γίνονται ενέργειες για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού, όπως σεμινάρια με ειδικούς ψυχικής υγείας, εκπροσώπους εθελοντικών οργανώσεων, συναντήσεις προσωπικού για την συζήτηση των θεμάτων, ενθάρρυνση των εκπροσώπων των εργαζομένων για συμμετοχή σε σεμινάρια που αφορούν την αναγνώριση και την διαχείριση περιστατικών βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας.

Να έχει οριστεί ένα πρόσωπο ως «σύνδεσμος», το οποίο θα είναι αρμόδιο για την καθοδήγηση και την ενημέρωση των εργαζομένων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης. Στην πολιτική πρέπει να προβλέπεται η ενημέρωση για υποβολή καταγγελίας στις αρμόδιες διοικητικές αρχές όπως Επιθεώρηση Εργασίας, Συνήγορο του Πολίτη και στις δικαστικές αρχές.

Οι εργαζόμενοι, ο εργοδότης και όλοι οι νόμιμοι εκπρόσωποι του να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους που αφορούν το μέτρο της δικής τους ευθύνης σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης περιστατικού βίας ή παρενόχλησης ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα :

α) δικαστικής προστασίας

β) προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης στην επιθεώρηση εργασίας

γ) υποβολή αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη

δ) καταγγελίας εντός της επιχείρησης για την πολιτική διαχείρισης καταγγελιών

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης περιστατικού βίας ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λάβει άμεσα μέτρα σε βάρος του καταγγελλόμενου, όπως σύσταση συμμόρφωσης, αλλαγή θέσης, ωραρίου, τόπου ή τρόπου παροχής εργασίας ή απόλυση. Εάν ο εργοδότης δεν λαμβάνει μέτρα ή παραβιάζει ο ίδιος την πολιτική προστασίας επιβάλλονται σε βάρος του κυρώσεις από το ΣΕΠΕ που θα γνωστοποιηθούν σε νεότερη απόφαση.

Το υπόδειγμα της πολιτικής όπως αναφέρεται στην απόφαση μπορείτε να διαβάσετε πατώντας εδώ .

Παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Καράμπελα εάν ενδιαφέρεστε να συντάξετε την πολιτική για την επιχείρηση σας σε συνεργασία με τον αρμόδιο λογιστή.espa