Λ. Συγγρού 78 & Μ. Μπότσαρη 49, Αθήνα
Δευτέρα - Παρασκευή:
8:00 - 19:00
© Copyright Taxnet.gr

Η απόφαση για τις κυρώσεις για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, τα περιστατικά βίας και τις παραβάσεις για τη χορήγηση αδειών

 

Καθορίστηκαν με απόφαση τα πρόστιμα για την παραβίαση των νέων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας που θεσπίστηκαν με το νόμο 4808/2021 , που σχετίζονται με:

– την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

– την πάταξη της βίας και παρενόχλησης στην εργασία, και

– τις γονικές άδειες

Ψηφιακή κάρτα εργασίας

Στην περίπτωση που η ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν ενεργοποιηθεί το πρόστιμο ανέρχεται στα 10.500 ευρώ. Η επιβολή προστίμων θα ξεκινήσει μετά την παρέλευση δύο μηνών από την ημερομηνία υποχρεωτικής εφαρμογής.

Σε περίπτωση που η καταγραφή του χρόνου εργασίας στο σύστημα απέχει από τον πραγματικό χρόνο επιβάλλεται πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρεμποδίσει την απόδειξη του πραγματικού χρόνου εργασίας, το πρόστιμο είναι 4.000 ευρώ.

Βία και παρενόχληση

Τα πρόστιμα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

– Τα πρόστιμα με προληπτικό χαρακτήρα που αφορούν τις περιπτώσεις που ο εργοδότης δεν λαμβάνει ή δεν υιοθετεί προβλεπόμενα μέτρα – πολιτικές για να αποφεύγονται περιστατικά βίας και παρενόχλησης. Οι κυρώσεις στις εν λόγω περιπτώσεις , κυμαίνονται από 1.800 έως 8.000 ευρώ.

– Τα πρόστιμα που είναι κατασταλτικά, όταν δηλαδή υπάρξει περιστατικό παραβίασης, το πρόστιμο μπορεί να κυμαίνεται από 2.000 έως 10.500 ευρώ. Στην περίπτωση που ο εργοδότης δεν λαμβάνει μέτρα, τότε το πρόστιμο ξεκινά από 4.000 ευρώ.

Γονικές άδειες

Με το νόμο 4808/2021 θεσπίστηκε -μεταξύ άλλων:

– Η άδεια πατρότητας σε 14 ημέρες μετ’ αποδοχών,

– Η γονική άδεια διάρκειας τεσσάρων μηνών και για τον πατέρα και για τη μητέρα για κάθε παιδί μέχρι οκτώ ετών, με επιδότηση από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μήνες.

– Το δικαίωμα σε ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας (τηλεργασία, ευέλικτο ωράριο, μερική απασχόληση) για γονείς με παιδιά ηλικίας έως 12 ετών.

– Άδεια φροντιστή για συγγενείς ή πρόσωπα που συγκατοικούν με τον εργαζόμενο και έχουν ανάγκη σημαντικής φροντίδας έως 5 ημέρες το χρόνο μετ’ αποδοχών.

– Η επέκταση της άδειας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στον ιδιωτικό τομέα.

– Το δικαίωμα απουσίας λόγω ανωτέρας βίας για επείγοντα οικογενειακά ζητήματα, 2 φόρες το χρόνο, μία ημέρα κάθε φορά.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης παρεμποδίσει τα νέα αυτά δικαιώματα, επιβάλλονται κυρώσεις ανάλογα τη σοβαρότητα της παράβασης, τον αριθμό εργαζομένων, την επανάληψη της παράβασης και την υπαιτιότητα.espa